Aktuální informace z Jezera Milada

Čas měření: 23.06.2018 15:55:01
Teplota vzduchu: 14,8°C
Teplota vody: 20,8°C
Rychlost větru: 14,04km/h
Směr větru: VSV
Tlak: 995,2hPa
Vlhkost vzduchu: 65,2%
Aktuální srážky: 0mm
Průhlednost vody: 5,85m (limit >1m, měřeno 11. 06. 2018 – OŽPP, měřeno 1x za 14 dní)

Aktivita klíšťat: http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat

Kvalita koupacích vod jezera Milada: Odběry a analýzy vzorků jsou prováděny v souladu s Veřejnou vyhláškou (Monitorovacím kalendářem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem) ve 14 denních intervalech. Vzorkovací kalendář 2018.
Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2016
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2017
Vyhodnocení kvality koupacích vod v roce 2018 – tento údaj bude průběžně doplňován (údaje jsou rovněž k dispozici na www.khsusti.cz)

28. 05. 2018 voda vhodná ke koupání
11. 06. 2018 voda vhodná ke koupání
25. 06. 2018 X měření nebylo provedeno
09. 07. 2018 X měření nebylo provedeno
23. 07. 2018 X měření nebylo provedeno
06. 08. 2018 X měření nebylo provedeno
20. 08. 2018 X měření nebylo provedeno
03. 09. 2018 X měření nebylo provedeno

Legenda:
voda vhodná ke koupání
voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
zhoršená jakost vody
voda nevhodná ke koupání
voda nebezpečná ke koupání
X měření nebylo provedeno