Prodej a pronájem nemovitostí


Okres ÚSTÍ NAD LABEM

Prodej a pronájem nemovitostí v katastrálních územích:

Bukov, Český Újezd, Hrbovice, Chabařovice, Chlumec u Chabařovic, Předlice, Roudníky, Střekov, Střížovice u Ústí nad Labem, Varvažov u Telnice, Vyklice, Žandov u Chlumce

»» Seznam nabízených nemovitostí (pdf)
»» Seznam nabízených nemovitostí v areálu podnikového ředitelství PKÚ, s. p. (pdf)

   Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:
   pí Dana Šikutová  tel. č.: 475 672 344 

Okres KLADNO

Prodej a pronájem nemovitostí v katastrálních územích:

Hnidousy, Kamenné Žehrovice, Kladno, Libušín, Motyčín, Tuchlovice

»» Seznam nabízených nemovitostí (pdf)

   Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:
   pí Yveta Skokanová  tel. č.: 475 672 542

Informace k výmazu VB z katastru nemovitostí (pdf)

Okres TRUTNOV

Prodej a pronájem nemovitostí v katastrálních územích:

Batňovice, Chvaleč, Královec, Lampertice, Petrovice u Stážkovic, Radvanice v Čechách, Slavětín u Radvanic
a pronájem nebytových a sklepních prostor v administrativní budově střediska PKÚ, s. p. Východočeské uhelné doly na pozemku st. 1844 v k. ú. Trutnov

»» Seznam nabízených nemovitostí (pdf)

   Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:
   pí Yveta Skokanová   tel. č.: 475 672 542
   Ing. Jiří Kokeš    tel. č.: 499 859 910    

Okres MOST 

Prodej a pronájem nemovitostí v katastrálních územích:

Albrechtice u Mostu, Braňany, Bylany u Mostu, Čepirohy, Dolní Jiřetín, Dolní Litvínov, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hamr u Litvínova, Havraň, Horní Litvínov, Hořany, Chanov, Chudeřín u Litvínova, Janov u Litvínova, Jezeří, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Libkovice u Mostu, Lišnice, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Malé Březno, Mariánské Radčice, Most I, Most II, Obrnice, Pařidla, Růžodol, Skršín, Souš, Stránce, Střímice, Šumná u Litvínova, Třebušice, Záluží u Litvínova, Velebudice


Zveřejnění výzvy k podání cenové nabídky na „Prodej pozemků p. č. 588/1, 588/3, 606/16, 606/20, 606/21 v k. ú. Louka u Litvínova“

Palivový kombinát Ústí, státní podnik tímto vyzývá případné zájemce k podání cenové nabídky na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu, a to pozemků parcelní č. 588/1, 588/3, 606/16, 606/20, 606/21 v k. ú. Louka u Litvínova o výměře 41 331 m2, vodní plocha, ostatní plocha. Na základě znaleckého posudku, zpracovaného dle platné cenové vyhlášky, byla stanovena minimální kupní cena za prodej předmětných pozemků ve výši 787 200,00 Kč, za kterou shora uvedený pozemky nabízíme případným zájemcům k odkoupení.

Cenové nabídky doručte nejpozději do 14. 7. 2017 do 12:00 hodin. Na nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenovou nabídku. V případě, že bude podáno více nabídek se stejnou nejvyšší nabídnutou cenou, bude kupní smlouva uzavřena s tím zájemcem, jehož nabídka bude doručena PKÚ, s. p. jako první. Do nabídky uveďte Vaše jméno, příjmení, titul (popř. název firmy, IČO), úplnou adresu a telefonický kontakt. Nabídky budou komisionálně otevřeny a vyhodnoceny dne 18. 7. 2017. O výsledku nabídkového řízení budou všichni zájemci vyrozuměni písemně.   

Písemnou nabídku doručte ve stanoveném termínu do podatelny státního podniku Palivový kombinát Ústí na adresu: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, PSČ 400 76, a to v neprůhledné a pečlivě uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, např. samolepicí etiketou, přes kterou bude doplněn podpis, a dále označenou v levé polovině obálky výrazným nápisem Prodej pozemků p. č. 588/1, 588/3, 606/16, 606/20, 606/21 v k. ú. Louka u Litvínova – neotevírat před termínem otevírání obálek!“. Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku.
»» Geometrický plán (pdf)
»» Letecký snímek (pdf)
»» Výpis z KN (pdf)


»» Seznam nabízených nemovitostí (pdf)
»» Seznam nabízených nemovitostí v areálu bývalého dolu Kohinoor (pdf)
»» Seznam nabízených nemovitostí v areálu ÚU Herkules (pdf)

 

   Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:
   pí Jana Veverková   tel. č.: 476 705 275  mob.: 777 623 111
   Ing. R. Nerglová    tel. č.: 475 672 447  mob.: 602 257 849

Okres TEPLICE

Prodej a pronájem nemovitostí v katastrálních územích:

Bílina, Břežánky, Duchcov, Háj u Duchcova, Hajniště u Duchcova, Hostomice nad Bílinou, Hrdlovka, Hrdlovka – Nový Dvůr, Chotějovice, Chotovenka, Chudeřice u Bíliny, Jeníkov u Duchcova, Kladruby u Teplic, Ledvice, Mstišov, Modlany, Nové Modlany, Novosedlice, Oldřichov u Duchcova, Ohníč, Osek u Duchcova, Pohradice, Sobědruhy, Soběchleby u Krupky, Světec, Střelná, Suché, Štrbice, Teplice – Řetenice, Unčín u Krupky, Verneřice u Hrobu, Věšťany, Zabrušany, Želénky, Žichlice

»» Seznam nabízených pozemků (pdf)

   Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:
   pí Dana Šikutová    tel. č.: 475 672 344 
   Ing. R. Nerglová    tel. č.: 475 672 447  mob.: 602 257 849

Okres CHOMUTOV 

Prodej a pronájem nemovitostí v katastrálních územích:

Březno u Chomutova, Bystřice u Kadaně, Droužkovice, Chomutov I, Chomutov II, Kadaň, Kundratice u Chomutova, Kyjice, Nové Sedlo nad Bílinou, Otvice, Podhůří u Vysoké Pece, Prunéřov, Spořice, Strupčice, Tušimice, Údlice, Vrskmaň, Vysoká Pec

»» Seznam nabízených nemovitostí (pdf)
»» Seznam nabízených nemovitostí bývalého dolu Jan Žižka (pdf)

   Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:
   pí Jana Veverková   tel. č.: 476 705 275  mob.: 777 623 111
   Ing. R. Nerglová    tel. č.: 475 672 447  mob.: 602 257 849

Okresy LOUNY, PLZEŇ-SEVER, ROKYCANY, SOKOLOV

Prodej a pronájem nemovitostí v katastrálních územích:

Lenešice, Líně, Nýřany, Chomle, Sokolov

»» Seznam nabízených pozemků (pdf)

   Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:
   Ing. R. Nerglová    tel. č.: 475 672 447  mob.: 602 257 849


Prodej nabízeného nemovitého majetku bude zrealizován po prolustrování, po schválení Dozorčí radou státního podniku Palivový kombinát Ústí, popř. i zakladatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu.