Aktuality

18.2.2020

Kariéra v PKÚ, s. p.

Volná místa zde.
Pracovní nabídka pro VŠ absolventy-techniky zde.

18.2.2020

Veřejnost diskutovala o budoucnosti jezera Milada
Palivový kombinát Ústí, státní podnik v současnosti připravuje urbanisticko-krajinářskou soutěž na jezero Milada. Organizátorem soutěže je firma ONplan lab, s.r.o.
Na formulaci podkladů soutěže se kromě PKÚ a organizátora soutěže podílí města a obce v řešeném území a vybraní odborníci, kteří jsou členy pracovní skupiny. Více zde.

13.2.2020

Výzva k poskytování služeb na jezeře Milada v roce 2020
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, vyzývá zájemce o poskytování služeb návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2020 k předložení nabídek, a to nejpozději do 29. 2. 2020. Podrobné podmínky naleznete zde.

11.2.2020

Veřejná debata k budoucímu rozvoji jezera Milada
Palivový kombinát Ústí, s. p. organizuje prostřednictvím společnosti ON plán Architektonickou soutěž pro odborníky na řešení zájmového území jezera Milada. V rámci přípravy zadávacích podmínek soutěže proběhla první diskuse s veřejností. Více zde.

2.1.2020

Nový ředitel v čele podniku

Novým ředitelem státního podniku Palivový kombinát Ústí se 1. ledna 2020 stal Ing. Walter Fiedler, kterého do funkce jmenoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Nahradil tak předchozího ředitele podniku, Ing. Petra Lence, který pracoval v PKÚ s. p. od roku 1992. Více zde.

31.12.2019

Změna na pozici ředitele
podniku


Od nového roku dojde ke změně na pozici ředitele podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Ing. Petr Lenc odchází ke konci roku a bude jmenován jeho nástupce. Ing. Petr Lenc pracoval v PKÚ, s. p. od roku 1992 na různých technických pozicích, podnik řídil téměř 19 let. Pod jeho vedením pokračovala rekultivace rozsáhlých území zasažených hornickou činností a vznikla jezera Milada a Most, dále byly realizovány velké projekty relikvidace ropo-plynových sond na Moravě a svoji činnost také posílila Závodní báňská záchranná služba, a to v Odolově u Trutnova a v loňském roce i v Libušíně u Kladna.

23.12.2019

Oznámení pro veřejnost
Dne 28.12.2019 od 8 hod. do 16 hod. proběhne na severních svazích jezera Milada naháňka černé zvěře.
Z důvodu bezpečnosti vyzýváme veřejnost k opatrnosti při pohybu v lokalitě!
Děkujeme.

20.12.2019

Kolektivní smlouva na rok 2020 podepsána
Ředitel podniku, Ing. Petr Lenc a předseda Odborové organizace PKÚ, František Frolík, podepsali novou Kolektivní smlouvu na rok 2020. Více zde.

18.12.2019

Memorandum o spolupráci mezi městem Most a PKÚ
Město Most a Palivový kombinát Ústí, státní podnik uzavřely memorandum o spolupráci, a to za účelem spolupráce při majetkoprávním vypořádání zájmového území jezera Most. Na mosteckém magistrátu ho podepsali primátor města Mostu Jan Paparega a ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p. Petr Lenc. Více zde.

13.12.2019

Ocenění pro Ing. Petra Stahla medailí Jiřího Agricoly
Český báňský úřad v Praze vyznamenal nejvyšším hornickým oceněním – medailí Jiřího Agricoly – osobnosti, které se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužily o rozvoj hornictví. Za letošní rok byl oceněn Ing. Petr Stahl, a to za celoživotní práci v hornictví, zejména pak za činnost spojenou s aktivitami na povrchových lomech v severočeském uhelném revíru.

Slavnostnímu předání byl přítomen i ředitel našeho podniku Ing. Petr Lenc a ministr průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Více zde.

5.12.2019

Nová výstava v Praze
Tento týden proběhla přímo v srdci Prahy vernisáž výstavy, která mapuje nejviditelnější výsledky práce našeho podniku v posledních 30ti letech. Více zde.

29.11.2019

Smlouva mezi HZS Královéhradeckého kraje a Závodní báňskou záchrannou stanicí v Odolově
Dohodu o plánované pomoci na vyžádání uzavřel HZS Královéhradeckého kraje se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který je zřizovatelem Závodní báňské záchranné stanice v Odolově. Více zde.

20.11.2019

Poděkování za spolupráci ZBZS Odolov
Naše Závodní báňská záchranná služba Odolov dlouhodobě spolupracuje s věznicí v Odolově, kde si svůj trest odpykávají i odsouzení řidiči. Naši kolegové zde v rámci zdravovědy pravidelně přednášejí své poznatky a zkušenosti z praxe. Více zde.

18.11.2019

Naháňka černé zvěře
V sobotu 23.11. 2019 mezi 8. a 16. hod. proběhne na severních svazích jezera Milada naháňka černé zvěře.
Z důvodu bezpečnosti vyzýváme veřejnost k opatrnosti při pohybu v lokalitě! Děkujeme.
Mapa

7.11.2019

Setkání záchranářů v Kladně
Již po šesté se konalo v Kladně setkání bývalých i současných záchranářů. Sešlo se zde téměř 100 kolegů, kteří si měli co vyprávět a vzpomínat. Také si připomněli minutou ticha ty kolegy a kamarády, kteří již nejsou mezi živými.

5.11.2019

Návštěva z Francie
Na konci října navštívila s fotografem a tlumočníkem náš podnik a jezero Milada francouzská novinářka Aude Massiot z deníku La Libération, která se zaměřuje na ekologická témata. Více zde.

25.10.2019

Naháňka na spárkatou zvěř
V sobotu 9.11.2019 proběhne na jižních svazích jezera Milada naháňka na spárkatou zvěř.
Vyzýváme veřejnost ke zvýšené opatrnosti při pohybu v lokalitě! Děkujeme.

24.10.2019

Tisková zpráva: Úklid jezera Milada
V sobotu 19. 10. se sešlo skoro 40 účastníků akce „Ukliďme Miladu“, kterou uspořádal PKÚ jako správce jezera Milada. Přišly všechny věkové kategorie návštěvníků jezera – od předškoláků až po seniory, včetně rodinných týmů. A objevili různé zajímavosti. Nakonec na odvoz čekalo dvacet pytlů roztříděného odpadu. Více zde.

15.10.2019

Nový rezervační kalendář pro rok 2020
Zájemci o pořádání akcí na jezeře Milada naleznou na našich stánkách Pokyny k rezervaci termínů. Kdo tedy chcete v příštím roce zorganizovat sportovní, kulturní nebo jinou akci v této lokalitě, prosím, přihlašte se podle těchto pokynů. Více zde a zde.

9.10.2019

Rýbrcoulovo podzemí
V sobotu 4.10. proběhla v rámci akce Rýbrcoulovo podzemí prezentace Integrovaného záchranného systému a pomocných složek ve sportovním areálu Mladé Buky u Trutnova. Více zde.

23.9.2019

Tisková konference před budovou PKÚ
Záznam tiskové konference z návštěvy premiéra ČR, Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu, Karla Havlíčka a ministra životního prostředí, Richarda Brabce.

Zdroj: seznamzpravy.cz

19.9.2019

Návštěva premiéra, fotogalerie
Ve středu 18. 9. navštívil náš podnik pan premiér Andrej Babiš v doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministra životního prostředí Richarda Brabce. Při společných jednáních představili projekt budoucího vzniku a propojení nových jezer v Ústeckém kraji po těžbě hnědého uhlí kromě ředitele PKÚ také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický . Pan premiér s doprovodem si prohlédl jezero Milada, jezero Most a lom pro budoucí jezero ČSA a ocenil práci, kterou náš podnik dosud odvedl. Fotografie z návštěvy naleznete zde.

19.9.2019

Návštěva premiéra Andreje Babiše v PKÚ
Budou jezera, která by mohla vzniknout v Ústeckém kraji zatopením dolů a lomů, propojená nebo ne? Klíčová otázka, o které v Palivovém kombinátu Ústí (PKÚ) jednali premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel PKÚ Petr Lenc. Strategické rozhodnutí musí padnout v brzké době, v roce 2024 totiž skončí těžba v lomu ČSA. Více zde.

18.9.2019

Ukončení sezony na jezeře Milada
Přijďte na Ukončení sezony na jezeře Milada v neděli 22. září. Čeká vás bohatý program a můžete se proletět i helikoptérou! Více zde.

18.9.2019

Nová tvář společné krajiny
Zajímavý projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 — 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Více zde.

5.9.2019

Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci při vytipování ploch po ukončené povrchové těžbě uhlí pro ekologickou obnovu právě dnes podepsali Petr Lenc (ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p), František Pelc (ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) a Petr Sklenička (rektor České zemědělské univerzity v Praze). Společně chtějí nalézt pro tyto prostory dlouhodobě udržitelné řešení. Více zde.

4.9.2019

Den otevřených dveří na jezeře Most
Zveme Vás v sobotu 14. září na Den otevřených dveří na jezeře Most, který proběhne v rámci Mostecké slavnosti, v době mezi 11 a 18 hodinou. K jezeru vás dopraví zdarma vláček a po jezeře budou zájemce vozit lodičky. Naši odborníci vám také rádi zodpoví veškeré dotazy týkající se jezera Most na našem informačním stánku u jezera. Více zde.

3.9.2019

Kroužkování a límcování labutí
Upozorňujeme návštěvníky jezera Milada, že kroužkování labutí provádí skupina soustředěná kolem biologů, kteří mají s labutěmi dlouholeté zkušenosti, průměr límce odpovídá obvodu krku a ptáka nijak neomezuje – ptáci jsou schopni peří načepýřit a v tuto dobu to vypadá, že límec ptáka „škrtí“. Z Kroužkovací stanice Národního muzea Praha jsme získali vyjádření pana Mgr. Jaroslava Cepáka, Ph.D. Více zde.

1.9.2019

Cvičení na jezeře Milada
Ve dnech 3. 9., 11. 9., 13. 9., 19. 9., 24. 9., a 26. 9.2019 v době mezi 10 a 14:30 hod. proběhne v lokalitě jezera Milada výcvik Hasičského záchranného sboru Hlavního města Prahy. Budou použita vozidla identifikovatelná jako vozidla IZS, motorový člun (spouštění plavidel přes molo Trmice) a vrtulník. Cvičení proběhnou v jihovýchodní části jezera Milada.

Prosíme návštěvníky o pochopení a ohleduplnost k případným omezením. Děkujeme.

30.8.2019

Poděkování ZBZS Libušín
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje poděkoval našim kolegům ze ZBZS Libušín za výbornou spolupráci při řešení mimořádné události ve Velkých Pavlovicích. Více zde.

26.8.2019

Částečná uzavírka cest na jezeře Milada
Od pondělí 26. 8. 2019 je v platnosti uzavírka komunikace podél Modlanského potoka z důvodu rozsáhlých stavebních prací. Pokračuje asfaltování Tuchomyšlského okruhu a zahajujeme rekonstrukci koryta Modlanského potoka.

Při návštěvě jezera Milada se řiďte přiloženým plánkem a buďte opatrní! Děkujeme.

21.8.2019

Kroužkování labutí na jezerech
Milí návštěvníci jezer Milada a Most, na základě sdělení zaměstnance kroužkovací stanice Národního muzea Praha byly v rámci výzkumu, v působnosti celé ČR, vytipované labutě okroužkovány tzv. kroužkovacím límcem s unikátním kódem. Více informací zde.

19.8.2019

Tisková zpráva k návštěvě ministra průmyslu a obchodu
V pátek 16.8. navštívil náš podnik vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu pan Karel Havlíček. Informoval se o činnosti našeho podniku a prohlédl si obě naše jezera. Tiskovou zprávu z návštěvy si můžete přečíst zde.

15.8.2019

Stavební práce na jezeře Milada pokračují
Stavební práce na zpevnění celého Tuchomyšlského okruhu pro vozy Integrovaného záchranného systému pokračují. Více informací zde.

2.8.2019

Napsali o nás (Mostecký deník): Most dopouští Matyldu
Do rekreačního jezera teče potrubím nová voda. Koupila ji radnice, aby hladinu zvedla o půl metru. Déšť už na vyrovnání ztrát nestačí. Více zde.

31.7.2019

Výcvik SPJ PČR
V úterý 6.8.2019 v dopoledních hodinách a ve dnech 12. 8., 15. 8., 26. 8. a 29. 8.2019 ve večerních a nočních hodinách proběhne v lokalitě jezera Milada výcvik Speciální pořádkové jednotky Policie České republiky. Budou použita vozidla identifikovatelná jako vozidla IZS, motorové čluny (spouštění plavidel přes molo Trmice) a rafty. Cvičení proběhnou v jihovýchodní části jezera Milada.

Prosíme návštěvníky jezera o respektování případných dočasných omezení. Děkujeme za pochopení.

31.7.2019

Výcvik HZS ÚK
Dne 1.8.2019 od 9:00 do 15:00 proběhne v lokalitě jezera Milada výcvik HZS ÚL. Budou použita vozidla identifikovatelná jako vozidla IZS a 2 motorové čluny (spouštění plavidel přes molo Trmice). Cvičení proběhne v jihovýchodní části jezera Milada. Prosíme návštěvníky jezera, aby byli ohleduplní k případným dočasným omezením.

Děkujeme za pochopení.

24.7.2019

Nové prvky pro návštěvníky jezera Milada

„Paráda…to tu chybělo…vůbec mě to neruší, naopak…konečně se máme kde převléci…příjemné neležet na kamíncích…skvělá schovka před sluníčkem…“. Takovými a podobnými slovy chválili návštěvníci jezera Milada to, co se tu během prvního prázdninového týdne postupně objevovalo. Parta mladých studentů ČVUT Praha, budoucích architektů, tu realizovala své nápady, jak břeh jezera oživit. Jednoduše, rychle a bez velkých nákladů. Postupně se jich tu vystřídalo pětadvacet. Netradiční akci pomohla uspořádat Nadace ČEZ, Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada s technicko-organizační podporou PKÚ. Více informací naleznete zde.

3.7.2019

Napsali o nás: Studenti architektury oživují Miladu (Žít Ústí)

Na jezeře Milada se v těchto dnech koná workshop studentů architektury. Během něj u jezera navrhnou a vytvoří nové lavičky, převlékárny, stinná místa nebo lehátka s knihobudkou. Více zde.

21.6.2019

Výcvik HZS SŽDC

Dne 26.6.2019 – 27.6.2019 proběhne v jihovýchodní části jezera Milada výcvik HZS SŽDC. Budou použity 2 motorové čluny (spouštění plavidla přes molo Trmice) a povodňový kontejner.
Děkujeme za pochopení.

20.6.2019

Nová tvář společné krajiny

V minulém týdnu proběhl v Mostě zajímavý workshop na téma česko – saské spolupráce. Více informací naleznete zde.

7.6.2019

Konference Brownfieldy 2019

Zástupci našeho podniku se zúčastnili druhého ročníku zajímavé konference týkající se využití brownfieldů. Setkání přineslo praktické ukázky, jak revitalizovat zanedbané budovy či území. Více informací zde.

31.5.2019

Zájemci o volné pozice k poskytování služeb v lokalitě jezera Milada byli vybráni

Na základě II. výzvy na poskytování služeb v lokalitě jezera Milada byly na volné pozice vybrány dvě nabídky. Hodnotící komise složená ze zástupců PKÚ, s. p. a Dobrovolného svazku obcí jezera Milada rozhodla o umístění nových služeb. Na pláži Trmice si tak návštěvníci budou moci zapůjčit paddlebardy nebo kánoe a na pláži Roudníky jim bude k dispozici občerstvení, např. nealkoholické a alkoholické nápoje. Děkujeme všem, kteří projevili zájem o spolupráci a zlepšování služeb na jezeře Milada.

29.5.2019

Prezentace ZBZS Libušín

Naši záchranáři ze stanice Libušín prezentovali svojí práci na akci Staročeské máje v obci Lety v okrese Praha-západ ve spolupráci s místní Sborem dobrovolných hasičů. Zájemci si mohli vyzkoušet některé přístroje a podívat se na vybavení, které naši kolegové v praxi používají. Fotografie z akce naleznete zde.

28.5.2019

Jihlavské havíření 2019

23. setkání hornických měst a obcí ČR proběhne o víkendu 21. – 23. června v Jihlavě pod názvem Jihlavské havíření 2019. Připraven je velký průvod městem a bohatý doprovodný program. Podrobnosti naleznete zde a zde.

16.5.2019

Tisková zpráva: Pracovníci ZBZS Libušín zrekonstruovali štolu pod zámkem v Kladně

Ve středu 15. května proběhla na zámku v Kladně tisková konference k zahájení turistické sezóny. Její součástí bylo i představení výsledků práce našich báňských záchranářů z Libušína.

Ve spolupráci s Magistrátem města Kladna opravili pracovníci ZBZS Libušín část simulované štoly pod zámkem v Kladně. Více zde.

17.4.2019

Čeští i zahraniční studenti si prohlédli jezera Milada a Most

V rámci svého studia navštívili naše jezera Milada a Most čeští studenti Univerzity J. E. Purkyně a také zahraniční stážisté v rámci programu Erasmus. Více informací zde.

16.4.2019

Poskytovatelé služeb na jezeře Milada v roce 2019 už jsou vybráni

V letošním roce jsme opět vyzvali zájemce o poskytování služeb na jezeře Milada a jsme rádi, že zájem u provozovatelů různých služeb stále roste. Všichni přihlášení, kteří dodali kompletní dokumentaci, měli možnost osobně prezentovat svou nabídku služeb a objasnit své podnikatelské záměry. Hodnotící komise složená ze zástupců PKÚ, s. p. a Dobrovolného svazku obcí jezera Milada rozvrhla umístění jednotlivých služeb tak, aby byli návštěvníci jezera spokojeni. Kromě stánků s občerstvením si letos budete opět moci půjčit paddleboardy, kiteboardy nebo nafukovací kanoe. Děkujeme všem, kteří projevili zájem o spolupráci a zlepšování služeb na jezeře Milada.

8.4.2019

25 let od ukončení těžby v Jámě Kateřina II

Po pouhých 8 letech provozu byl v roce 1994 zastaven provoz na Jámě Kateřina II v Radvanicích v okrese Trutnov, kde se těžilo nízkosirné černé uhlí. Po více než 400 letech tak skončila hornická tradice na Trutnovsku. V zemi tehdy ještě zůstalo více než 75 mil. tun zásob. Vzpomínkové akce k výročí ukončení těžby se za náš podnik zúčastnil Ing. Igor Němec a Ing. Jiří Kokeš. Video zde.

29.3.2019

Návštěva poslanců na našich jezerech

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se rozhodl uspořádat své výjezdní zasedání v Ústeckém kraji. Více zde.

31.01.2019

Tisková zpráva: Memorandum o spolupráci s Lesy ČR s. p.

Státní podniky Palivový kombinát Ústí a Lesy ČR dnes uzavřely průlomový dokument „Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání pozemků, které mohou mít charakter lesních pozemků“.

Jedná se o zásadní dokument pro spolupráci mezi našimi podniky, na němž obě strany dlouhodobě pracovaly, a rádi bychom s ním seznámili i veřejnost. Celé znění tiskové zprávy zde.

7.1.2019

Žádosti o rezervace termínů pro sportovní, kulturní a společenské akce v lokalitě jezera Milada pro sezonu 2019

Rezervace termínů pro rok 2019, Rezervační kalendář akcí 2019