Archiv aktualit

9.7.2018

Oznámení pro veřejnost
Ve dne 10. 7. 2018, v rozmezí mezi 9 a 13 hodinou, proběhne v jižní části jezera Milada výcvik HZS ÚK za účasti služebních vozidel IZS a motorových člunů. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Děkujeme za pochopení

1.7.2018

Oznámení pro veřejnost
Ve dnech 12.7. a 18.7. 2018 v čase od 9:00 do 14:00, proběhne v jižní části jezera Milada výcvik Letecké záchranné služby Ústí nad Labem za účasti služebních vozidel a motorového člunu HZS. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Děkujeme za pochopení

28.6.2018

Oznámení pro veřejnost
Dne dne 28.6.2018, v rozmezí mezi 9:30 a 13 hod. proběhne v jižní části jezera Milada výcvik Hasičského záchranného sboru ÚK – Ústí nad Labem za využití vozové techniky a motorového člunu. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Děkujeme za pochopení

24.5.2018

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu, na základě dohody o spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada (DSOJM), si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2018 k předložení nabídek.

Více v přiložených dokumentech: Výzva, Dohoda o spolupráci.

22.5.2018

Oznámení pro veřejnost

Dne dne 24. 5. 2018 mezi 9. a 15. hodinou proběhne v jižní části jezera Milada výcvik Hasičského záchranného sboru ÚK – Ústí nad Labem za využití vozové techniky a motorového člunu. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.
Děkujeme za pochopení.

17.5.2018

Zahájení sezóny na jezeře Milada

Vážení návštěvníci, těšíme se na vás v sobotu 19. 5. 2018 od 13 hodin na akci Zahájení sezóny na jezeře Milada. Více zde.

9.5.2018

Vernisáž výstavy v PKÚ

Dne 3. května proběhla v přízemí budovy Palivového kombinátu Ústí vernisáž výstavy hornických artefaktů. Další informace a fotografie zde.

27.2.2018

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu, na základě dohody o spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada (DSOJM), si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2018 k předložení nabídek.

Více v přiložených dokumentech: Výzva, Dohoda o spolupráci.

8.1.2018

Uzavírka cyklostezky 3113

Z důvodu pokračování plánovaných oprav komunikací ve východní části jezera Most je v období od 8. 1. 2018 do 31. 1. 2018 pro veřejnost uzavřena cyklostezka číslo 3113 procházející v blízkosti jezera. Uzavřená část cyklostezky je vyznačena v přiložené mapě. Děkujeme za pochopení.

13.11.2017

Uzavírka cyklostezky 3113

Z důvodu plánovaných oprav komunikací ve východní části jezera Most je v období od 13. 11. 2017 do 14. 12. 2017 pro veřejnost uzavřena cyklostezka číslo 3113 procházející v blízkosti jezera. Uzavřená část cyklostezky je vyznačena v přiložené mapě. Děkujeme za pochopení.

8.11.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 17.11.2017 od 9 do 17 hod. bude v jižní části jezera Milada (od Roudníků k Trmicím a zpět) probíhat naháňka na spárkatou zvěř. Z důvodu bezpečnosti vyzýváme veřejnost k opatrnosti při pohybu v lokalitě.

Ve dnech 18.11.2017, 16.12.2017 a 26.12.2017 od 8 do 16 hod. bude v severní části jezera Milada probíhat naháňka černé zvěře. Z důvodu bezpečnosti vyzýváme veřejnost k opatrnosti při pohybu v lokalitě.

14.9.2017

Běh kolem jezera Most

V sobotu 28. 10. 2017 v 11:00 se uskuteční běžecký závod, jehož trasa povede v okolí jezera Most. Délka hlavního závodu je 11 km. Registrace probíhá online na www.stopnito.cz. Více informací o závodu najdete na oficiálních stránkách www.behjezeromost.cz.

7.9.2017

Ukončení sezony na jezeře Milada

5.9.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 6.9.2017 od 8 do 15 hod. bude v jižní části jezera Milada probíhat cvičení Policie ČR za použití techniky složek IZS, včetně člunů. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Děkujeme

24.7.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 27.7.2017 od 9 do 13 hod. bude v jižní části jezera Milada probíhat cvičení Hasičského záchranného sboru ÚK – Ústí nad Labem za použití motorového člunu. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Děkujeme

12.7.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 13.7.2017 bude u jezera Milada probíhat cvičení Hasičského záchranného sboru Ústí nad Labem za použití dvou motorových člunů. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Dne 21.7.2017 od 8 do 17 hod. bude v jižní části (pobřeží i vodní plocha) jezera Milada probíhat cvičení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje za účasti vrtulníku ZZS ÚK p.o., motorového plavidla HZS ÚK a služebních vozidel IZS. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Děkujeme

16.6.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 18.6.2017 od 9 do 13 hodiny bude u jezera Milada probíhat cvičení Hasičského záchranného sboru SŽDC Ústí nad Labem za použití dvou motorových člunů. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.
Děkujeme

15.6.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 15.6.2017 od 9:30 do 13 hodiny bude u jihovýchodního břehu jezera Milada – „molo Trmice“ probíhat cvičení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Děkujeme

13.6.2017

Oznámení pro veřejnost

Z důvodu realizace akce „Křížení příkopu A s Modlanským potokem“ v západní části jezera pod obcí Roudníky jsou s platností od 13. 6. 2017 uzavřeny některé komunikace v místě stavby.
Přehledně jsou uzavřené komunikace znázorněny na přiložené fotomapě. Jako objízdnou či obchůznou trasu lze použít nově vybudovanou cestu na západním svahu případně další komunikace v okolí.
V místě stavby dbejte zvýšené opatrnosti zejména z důvodu prováděných hlubokých výkopů a pohybu stavební techniky!!!

8.6.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 12.6.2017 od 8:00 do cca 10:00 bude u jihovýchodního břehu jezera Milada – „molo Trmice“ probíhat cvičení Hasičského záchranného sboru Teplárny Trmice. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.
Děkujeme

5.6.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 5.6.2017 od 11:30 do cca 13:30 bude u jihovýchodního břehu jezera Milada – „molo Trmice“ probíhat cvičení Hasičského záchranného sboru Teplárny Trmice. Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.
Děkujeme

1.6.2017

Upozornění na stavební práce v okolí jezera Milada

V roce 2017 budou průběžně pokračovat stavební práce v okolí jezera Milada. Jedná se zejména o další etapy oprav komunikací a práce na vodohospodářské soustavě jezera. Harmonogram prací je přizpůsoben letní sezóně tak, aby byl co nejméně narušen provoz v okolí jezera a komfort návštěvníků lokality. V tomto roce se jedná o dvě fáze harmonogramu stavebních prací. Více zde.

25.5.2017

Oznámení pro veřejnost
Dne 28.5.2017 od 10:00 do 14:00 bude na vodní ploše jezera Milada probíhat cvičení Vodní záchranné služby za pomoci motorového člunu.

Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením.

Děkujeme

10.5.2017

Oznámení pro provozovatele kitingu

Z důvodu konání akce „Víkend na Miladě 2017“ na severních a východních březích jezera Milada a z důvodů bezpečnosti veřejnosti nebude dne 3.6.2017 a 4.6.2017 možné využívat vstupy do vody na severních a východních březích za účelem provozování kitingu.

27.4.2017

Víkend na Miladě 2017

Dobrovolný svazek obcí ve spolupráci s PKÚ, s. p. pro vás připravili akci „Víkend na Miladě 2017“, která se uskuteční v sobotu 3. 6. 2017 a v neděli 4. 6. 2017, a to na hlavní pláži jezera Milada. Těšit se můžete na letecké, lodní a raketové modeláře, ukázku historického šermu, projížďky dětí na koních, divadelní představení s vílou Miladou, nejrůznější hry a soutěže pro děti, závod na kolečkových saních, cyklistický závod, běžecký závod a spoustu dalších atrakcí. Všichni jste srdečně zváni! VSTUP ZDARMA!

Z důvodu naplnění kapacity úvodního ročníku běžeckého závodu Milada Run bude probíhat registrace, výdej startovních čísel a prodej triček pouze v den závodu v neděli 4.6. od 9:00 v zázemí akce na hlavní pláži jezera Milada. Vice informaci na webu www.miladarun.cz.

15.3.2017

Oznámení pro veřejnost

Dne 20. 3. 2017, od 8 do 15 hodin, bude v lokalitě jezera Milada probíhat výcvik policistů.  Při výcviku bude využita technika složek IZS, včetně člunů.

Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením v pohybu v místech konání výcviku a respektovala aktuální požadavky integrovaného záchranného systému ve vztahu k zachování bezpečnosti všech zúčastněných stran.

Děkujeme

15. 2. 2017

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v letní sezóně 2017

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada na základě dohody o spolupráci se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu, si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v letní sezóně 2017 o předložení nabídek za níže uvedených podmínek. Více informací zde.

3. 2. 2017

Nové sanitky pro zdravotní dopravní službu Odolov

Dopravní zdravotní služba provozovaná v rámci Báňské záchranné služby Odolov získala, v rámci obnovy vozového parku, dva nové sanitní vozy. Nové sanitní vozy přinesou, kromě úspory nákladů na údržbu starých vozů s vysokým kilometrovým nájezdem, nesrovnatelně vyšší komfort pro přepravované pacienty. Zároveň jsou také vybaveny moderním zařízením k zajištění předlékařské pomoci při život ohrožujících stavech pacientů.

Báňská záchranná služba Odolov je od 1. 1. 2005 součástí státního podniku Palivový kombinát Ústí. Tím došlo k rozšíření působnosti BZS Odolov na území podnikových lokalit v severních a středních Čechách i na jižní Moravě. Zdravotnická dopravní služba tvoří její významnou část. Na základě smluv uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, provádí plánované i urgentní převozy pacientů. Zároveň úzce spolupracuje s trutnovskou zdravotnickou záchrannou službou a Územním střediskem zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje při zdravotních výjezdech do blízkého okolí. Pro občany okolních obcí tak zajišťuje i neodkladnou péči při náhlých zdravotních potížích a dopravních nehodách.

25. 1. 2017

Ledová přikrývka Jezera Milada

V současných mrazivých dnech pokryla hladinu Jezera Milada nesouvislá vrstva ledu. Pracovníci Palivového kombinátu Ústí sledují sílu ledu a v současné době nedoporučují na led vstupovat. V okrajových částech dosahuje led tloušťky 13 centimetrů a při zatížení praská. Směrem ke středu se led tenčí a dosahuje maximální tloušťky 5 centimetrů. Současný vývoj nadále sledujeme a v případě zlepšení podmínek budeme veřejnost informovat.

6. 12. 2016

Státní podnik Palivový kombinát Ústí, jehož zřizovatelem je resort Ministerstva průmyslu a obchodu, obdržel za letošní rok ocenění „Společensky odpovědné organizace“ v rámci Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

logocsr

Prestižní ocenění převzal ředitel státního podniku Ing. Petr Lenc v úterý 22. listopadu v rámci slavnostního večera u příležitosti předávání Národních cen kvality v prostorách Španělského sálu Pražského hradu. Více zde.

6. 12. 2016

Oznámení

Dne 10. 12. 2016 (8-16 hod.) a 26. 12. 2016 (8-16 hod.) bude na území jezera Milada (severní svahy) probíhat naháňka černé zvěře. Z důvodu bezpečnosti vyzýváme veřejnost k opatrnosti při pohybu v lokalitě.

10. 11. 2016

Oznámení
Z důvodu provádění stavebních prací na opravě komunikací, dojde k uzavírce některých komunikací v prostoru jezera Milada. Uzavírky jsou přehledně znázorněny v přiložené mapě. Termín uzavírky: 45. týden 2016 – duben 2017 (uzavírka může být operativně zkrácena). Po dobu uzavírky použijte prosím objízdné trasy

Mapa cyklistických stezek

4. 11. 2016

Oznámení pro veřejnost

Dne 26.11.2016 od 9 hod. bude na území jezera Milada (jižní svahy) probíhat lov spárkaté zvěře. Z důvodu bezpečnosti vyzýváme veřejnost k opatrnosti při pohybu v lokalitě.

1. 11. 2016

Informace pro provozovatele či vlastníky malých plavidel

Dnešního dne 1. 11. 2016 začal platit PROVOZNÍ ŘÁD s pravidly pro provozovatele či vlastníky malých plavidel využívající vodní plochy a břehů jezera Milada. Mimo stanovené vývaziště není dovoleno malá plavidla vyvazovat či kotvit v žádné části jezera Milada. Vyvazovat plavidla v místě k tomu určeném lze POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE ÚZEMÍ – PALIVOVÉHO KOMBINÁTU ÚSTÍ, S. P. !!! Umístění vývaziště malých plavidel je vyznačeno v přiložené mapě. V příloze naleznete znění PROVOZNÍHO ŘÁDU.

 

27. 10. 2016

Oznamení pro veřejnost

Dne 31. 10. 2016, od 8 do 15 hodin, bude v prostoru břehové linie i vodní plochy jezera Milada probíhat výcvik policistů.  Při výcviku bude využita technika složek IZS, včetně člunů.

Ve dnech 2. 11. 2016 a 8. 11. 2016 se bude konat výcvik Letecké záchranné služby ZZS ÚK. K výcviku a jako manipulační plocha pro vrtulník bude využívána plocha východního břehu jezera Milada.

Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením v pohybu v místech konání výcviků a respektovala aktuální požadavky integrovaného záchranného systému ve vztahu k zachování bezpečnosti všech zúčastněných stran.

 

12. 09. 2016

Volby člena dozorčí rady

Volby se budou konat dne 16. 09. 2016. Více v přiloženém dokumentu: Informace k volbám do DR – 2016.

07. 09. 2016

Ukončení sezóny s vílou Miladou

Ukončení sezóny s vílou Miladou

07. 09. 2016

Cyklistický výlet na jezero Milada s komentovanou prohlídkou

Cyklistický výlet

18. 08. 2016

Běh upřímných srdcí

Běh upřímných srdcí

17. 05. 2016

Víkend na Miladě

Víkend na Miladě

10. 05. 2016

Opravy páteřní komunikace na severním svahu u jezera Milada

V současné době probíhají opravy páteřní komunikace na severním svahu u jezera Milada. Jedná se o vyříznutí a odtěžení poškozených míst v ploše komunikace, které budou následně opraveny asfaltovou směsí. Opravovaný úsek je z obou stran označen dopravní značkou. Předpoklad dokončení prací je do 13. 5. 2016.

Opravy páteřní komunikace na severním svahu u jezera Milada

08. 04. 2016

Webová kamera jezera Milada
Po několika výpadcích způsobených přetížením připojení webové kamery jsme přistoupili k drobným úpravám v nastavení. V rámci řešení byl vytvořen nový odkaz na naši webkameru. V případě zjištění problému s novým odkazem nás, prosím, kontaktujte na email: tomas.budin@pku.cz.

22. 03. 2016

Přírodovědecká procházka kolem Milady

Zveme Vás na přírodovědeckou procházku kolem Milady, v sobotu 9. 4. 2016 od 13 hodin.

workshop s cyklisty

02. 03. 2016

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v letní sezóně 2016

letecka-fotkaDobrovolný svazek obcí Jezero Milada na základě dohody o spolupráci se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu, si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v letní sezóně 2016 o předložení nabídek za níže uvedených podmínek. Více >>

27. 01. 2016

Poděkování Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje

Vedení podniku obdrželo poděkování ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje MUDr. Jiřího Maška pracovníkům Báňské záchranné stanice Odolov. Jmenovitě p. Milanu Jirsovi a p. Františku Volmanovi za příkladnou spolupráci při záchraně lidského života. Tito záchranáři vyjeli 5. 12. 2015 k náhlému kolapsu jednasedmdesátiletého muže v Odolově. Ihned po příjezdu na místo převzali od svědků události základní neodkladnou resuscitaci za pomoci automatizovaného externího defibrilátoru a pokračovali v provádění nepřímé srdeční masáže až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci spolu s lékařem. Svým zásahem pomohli k obnovení spontánní srdeční aktivity pacienta. Ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje tímto děkuje uvedeným záchranářům za skvěle odvedenou práci a dále uvádí, že tento zásah představuje příklad výborné spolupráce našich organizací.

23. 12. 2015

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2016 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou spolupráci.

16. 12. 2015

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2015

Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje (HSR ÚK) slavnostně předal zástupci Palivového kombinátu Ústí, s. p. čestné uznání v rámci prvního ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Předání cen se uskutečnilo 15. prosince 2015 v konferenčním sále krajského úřadu za přítomnosti hejtmana Oldřicha Bubeníčka a předsedkyně HSR ÚK Gabriely Nekolové. Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, je udělována firmám, organizacím veřejného sektoru a městům za odpovědné chování vůči zaměstnancům, klientům, životnímu i podnikatelskému prostředí v rámci kraje nad rámec svých běžných povinností.

15. 12. 2015

Kolektivní smlouva pro rok 2016

14. prosince 2015 byla, po úspěšném vyjednávání vedení státního podniku společně se zástupci Odborové organizace Palivového kombinátu Ústí, podepsána nová Kolektivní smlouva na rok 2016. Kolektivní smlouva je uzavřena na jeden rok s platností od 1. 1. 2016.

04. 12. 2015

Palivový kombinát Ústí, státní podnik získal jedno z nejvyšších ocenění v rámci Národní ceny kvality České republiky

Státní podnik Palivový kombinát Ústí, který patří do resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, obdržel za letošní rok nejvyšší ocenění „Úspěšná organizace“ v programu Start plus v rámci Národní ceny kvality České republiky.

Nad oceněními Národní ceny kvality převzali záštitu prezident České republiky, zástupci vlády ČR, Poslanecké sněmovny i Senátu ČR. Pro státní podnik Palivový kombinát Ústí představuje cena další krok na cestě k excelenci a znamená zahájení cesty inovací a zlepšování všech činností a procesů státního podniku v oblasti zahlazování dřívějších škod způsobených těžbou energetických surovin.

13. 11. 2015

Upozornění na odstřel černé spárkaté zvěře na jezeře Milada

Myslivecké sdružení Chabařovice upozornilo PKÚ, s. p. na plošný odlov černé spárkaté zvěře, který proběhne dne 17.11.2015 v jižní části území jezera Milada. Odlov bude zahájen v 8:00 hod u obce Roudníky, lovci budou postupovat směrem k východu k Rabenovu a zpět.

V zájmu vlastního bezpečí není doporučeno vstupovat v době plošného odlovu na území jezera Milada.

11. 11. 2015

Workshop s cyklisty

V pondělí 23. 11. 2015 v 16:00 se v Informačním středisku města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí uskuteční setkání s cyklistickou veřejností k problematice cyklostezek na území jezera Milada. Diskutovat s vámi přijdou zástupci obcí sdružených v Dobrovolném svazku obcí Jezero Milada, zástupce správce území a ústecký cyklokoordinátor Ing. Arch. Jaromír Veselý.

workshop s cyklisty

05. 10. 2015

Ukončení sezóny s vílou Miladou – 11. 10. 2015

01. 10. 2015

Oprava komunikací v prostoru jezera

Od 7. 10. 2015 bude zahájena oprava dalších komunikací v prostoru jezera Milada.

Jedná se o obslužnou komunikaci na Východním svahu jezera a páteřní komunikaci na svahu Rabenov.

Opravované úseky jsou přehledně znázorněny v přiložených fotomapách.

Po dobu opravy, pravděpodobně nejpozději do 15. 11. 2015, budou obě komunikace uzavřeny pro veškerý provoz!

Použijte prosím ostatní přilehlé komunikace.

Rozsah opravy Východní svahy:

  • oprava poškozených částí komunikace
  • odtěžení stávajících konstrukčních vrstev do hloubky cca 20 cm
  • zřízení nových konstrukčních vrstev z kameniva fr. 0/32
  • zřízení vrchní vrstvy komunikace zaválcováním lomových výsyvek

Rozsah opravy komunikace na svahu Rabenov:

  • přeprofilování podkladu s následným zhutněním
  • pokládka finišerem vrstvy asfaltového recyklátu tl. 5 cm
  • úprava krajnic podél komunikace
  • rozprostření ornice a výsev trávníku v prostoru bývalého zařízení staveniště

Za případné komplikace po dobu opravy se předem omlouváme.

 Východní svahy     Rabenov

01. 10. 2015

Doplňující stabilizační opatření břehové linie

Začátkem měsíce září byla u jezera Milada zahájena stavba „Doplňujících stabilizačních opatření břehové linie“, která po dokončení umožní občanům vstupy do vody nejenom na již vybudované pláži na severovýchodním břehu jezera, ale i na dalších šesti vybraných místech kolem jezera. Jedná se o úseky v délce 30 až 110 m, které budou dosypány drobným kamenivem (kačírkem) až do úrovně stávajícího vlnolamu. Tímto technickým řešením nebude už vlnolam překážkou pro pohodlný a bezpečný vstup do vody. V současnosti jsou zahájeny práce na západní straně jezera (pod obcí Roudníky) kde je projekčně řešena úprava břehu v délce 80 m.  Předpoklad dokončení celé stavby je do konce října letošního roku.

WP_20150911_10_05_54_Pro

17. 09. 2015

Cyklistický výlet na jezero Milada – 20. 09. 2015

14. 09. 2015

Harmonogram postupu prací u stavby: Doplňující stabilizační prvky břehové linie jezera Milada

04. 09. – 25. 09. 2015 – Návoz štěrku a kačírku na deponie (vrátnice Zalužany a Trmice), zřízení ZS

11. 09. – 18. 09. 2015 – Práce na SO – 02 Západ (Návoz a rozprostření štěrkových vrstev dle PD)

16. 09. – 23. 09. 2015 – Práce na SO – 03 Sever (Návoz a rozprostření štěrkových vrstev dle PD)

24. 09. – 30. 09. 2015 – Práce na SO – 01 Jih (Návoz a rozprostření štěrkových vrstev dle PD, pokládka geotextilie)

01. 10. – 15. 10. 2015 – Práce na SO – 04 Východ (Návoz a rozprostření štěrkových vrstev dle PD)

Výsledkem úprav bude příjemnější vstup do vody.

31. 08. 2015

Rozloučení s prázdninami – 05. 09. 2015

10. 08. 2015

VODA V JEZEŘE MILADA

Vody v jezeře Milada, monitorované v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, od počátku napouštění, vykazují dlouhodobě vysokou kvalitu.

Z analýz provedených dne 27. 07. 2015 Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem vyplývá, že hodnoty ukazatelů: sinice, Escherichia coli a Intestinální enterokoky splňují limity pro koupací vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště.

Koupací vody jsou nadále monitorovány ve 14 denních intervalech. 

21. 07. 2015

Upozornění na probíhající stavební práce na území jezera Milada

Dne 21. 07. 2015 byla zahájena plánovaná oprava páteřní komunikace na severním svahu jezera Chabařovice. Ve vyznačeném úseku komunikace (viz plánek) bude na nezbytně nutnou dobu omezen provoz z důvodu její opravy. Povrch komunikace bude vyrovnán a následně provedena strojní pokládka asfaltového recyklátu. V označeném místě bude současně provedena sanace podkladních vrstev. První část opravy (od Zalužanské vrátnice po sanovaný úsek) bude dokončena v sobotu 01. 08. 2015. Průjezd pro terénní vozy popř. pro cyklisty a průchod pro pěší bude s opatrností přes v tu chvíli opravovaná místa možný.

20. 07. 2015

Letní hrátky pro děti na jezeře Milada – 26. 07. 2015

08. 07. 2015

VÝZVA VYHODNOCENÍ

Na základě zveřejněné Výzvy k předložení nabídek a projektových záměrů k poskytování služeb v oblasti turistického ruchu a provozování zájmové a sportovní činnosti na území jezera Milada byly dne 1. 7. 2015 zástupci Dobrovolného svazku jezera Milada a státního podniku Palivový kombinát Ústí vyhodnoceny některé předložené projekty. Předkladatelé schválených projektů byli vyzváni k projednání podrobných podmínek s následným uzavřením příslušné smlouvy. Předkladatelé projektů, kteří postoupili do dalšího kola jednání, budou vyzváni k dalšímu jednání o podrobnějších podmínkách případné realizace předložených projektů.

» Vyhodnocení výzvy (pdf)

 

03. 06. 2015

VÝZVA

V návaznosti na zpřístupnění zájmového území jezera Milada široké veřejnosti k 30. 5. 2015 a ve snaze zatraktivnit území návštěvníkům všech věkových kategorií, různých sportovních zaměření, rodinám s dětmi nebo návštěvníkům toužícím poznat a vyzkoušet si něco nového, má Dobrovolný svazek obcí jezera Milada („DSOJM“) a Palivový kombinát Ústí, s. p. záměr podporovat rozmanitou zájmovou a sportovní činnost a turistický ruch v dané oblasti.

» Výzva (pdf)

 

26. 05. 2015

OTEVŘENÍ JEZERA MILADA dne 30. 5. 2015

» POZVÁNKA na otevření jezera Milada (pdf)

 

 

15. 09. 2014

KOMENTOVANÁ PROJÍŽĎKA KOLEM JEZERA MILADA dne 21. 9. 2014

» POZVÁNKA na komentovanou projížďku kolem jezera Milada (pdf)

 

 

03. 09. 2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA JEZEŘE MOST dne 6. 9. 2014

» POZVÁNKA na Den otevřených dveří na jezeře Most (pdf)

 

 

15. 07. 2014

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROJEKTU „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy“

Na základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí dotace pro PKÚ, s.p. na akci „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ proběhlo dne 15. 7. 2014 v místě realizace projektu – na jižní Moravě v lokalitě Hodonín – Nesyt Slavnostní zahájení prací.

Slavnostního zahájení se zúčastnili za Ministerstvo životního prostředí Ing. Jan Kříž, náměstek ministra – ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí, za Ministerstvo průmyslu a obchodu JUDr. Igor Fojtík – ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí a Ing. Vladimír Šanda z odboru hornictví, dále místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – JUDr. Hynek Brom, předseda Českého báňského úřadu – Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – Ing. Jan Brothánek, a rovněž starostové okolních obcí, zástupci zhotovitele prací a další vzácní hosté.

 

 

09. 05. 2014

VÍKEND NA JEZEŘE MILADA – rodinná akce pro veřejnost o víkendu 31. 5. a 1. 6. 2014

» POZVÁNKA na akci VÍKEND NA MILADĚ (pdf)» Podrobný program akce (www.jezeromilada.cz)» TISKOVÁ ZPRÁVA DSO – VÍKEND NA MILADĚ (pdf)

 

 

26. 03. 2014

ZÁKAL NA JEZEŘE MOST

» Vyjádření PKÚ, s. p. ze dne 26. 3. 2014 ke zjištěnému zákalu v budovaném jezeře Most (pdf)