Exkurze pro studenty na jezeře Most

V rámci naší spolupráce s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s. proběhlo v roce 2018 celkem 7 exkurzí pro studenty vysokých a středních škol u jezera Most.

V červnu, září a říjnu se exkurzí zúčastnili studenti Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most, TU Bergakademie Freiberg, SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí (Schola Humanitas Litvínov), České zemědělské univerzity v Praze a Střední školy Educhem, a.s. Exkurze byly uskutečněny v rámci projektu Krušnohoří – nová krajina, nové příležitosti, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (více informací na internetových stránkách www.erz2020.cz/cz/o-projektu).

Studenti se v rámci exkurzí dostali od napouštěcího objektu až k hladině jezera Most. Některým exkurzím nepřálo počasí, proto se studenti podívali na jezero Most z vyhlídky na severních svazích. Součástí exkurzí byl odborný výklad o zatápění zbytkové jámy a rekultivaci území od zaměstnanců Palivového kombinátu Ústí, s. p. – střediska Kohinoor. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se na exkurzích podíleli, za skvělou propagaci naší práce!

V případě zájmu o exkurzi organizované skupiny na jezeře Most v příštím roce nás neváhejte kontaktovat.