Jubileum paní Müllerové

Itcertwin provides CISCO certification exam preparation materials and questions and answers to improve your exam results. This is the most effective way that pass the exam.
http://www.itexamnow.com/
cisco
The exam of dump PDF and practical test questions will help you pass the exam quickly.
300-080 exam pdf download
Our product description after sales service and update the CCNP 100-105 exam bank allows you to easily pass certification test.
100-105 exam dumps
Our CISCO security mobile solution is tested by 300-085 every week.
300-085 practice exam  
70-533
questions
 

1Z0-052 exam materials 
70-697 exam pdf 
70-461 exam dumps 
642-902 practice exam
We offers free CCNP 642-902 exam dumps demos in PDF and software formats. Before you decide to buy the full version of the practice exam, you can try the CCNP 642-902 free trial.
210-060 dumps exam
Our 210-060 CISCO test database is very effective. Our professional team is always at your service.
070-346 exam guide
The two formats cover all syllabus recommended by cisco to implement cisco mobile solution certification exam.
500-265 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test reactor. This will help you pass the exam easily.
300-075 pdf
Itexamnow is not only a provider of learning materials. We are a knowledge center and a knowledge center.
300-135 pdf
we are able to provide your organization with custom-developed learning plans and education materials.
200-310 exam pdf dumps
Itexamnow provides examination materials for CISCO practice test standard. If you have never had a parameter or VUE exam standard exam is very important.
210-260 exam pdf
The accuracy of question and answer is fully guaranteed, which is enough for you to pass the exam.
ccnp 200-120 pdf 
70-534 microsoft
200-125 exam
70-534 dumps
ICBB dumps exam
AWS-SYSOPS latest dumps
300-115 pdf exam

Dne 5. 3. 2018 oslavila naše bývalá kolegyně, paní Hanička Müllerová, 85. narozeniny.

Pro Palivový kombinát Antonína Zápotockého, k. p. Úžin pracovala od října roku 1976 do konce roku 1983. Na začátku roku 1984 přešla na PKAZ, k. p., závod Důl 5. květen Chabařovice, kde na úseku skrývky vykonávala práci obsluhy pasové dopravy. Do zaslouženého důchodu odešla v dubnu 1989.

Jak říká Dana Kurtová z personálního oddělení:
„Paní Hanička Müllerová má klidnou povahu. Ráda se směje a se svým mužem, Pavlem Müllerem, který byl řidičem velkostroje, patřili mezi ty zaměstnance, které musel mít každý rád. Vždy z nich vyzařovala pohoda, klid a radost ze života.“

Pan František Frolík předseda odborové organizace s paní Müllerovou