Napsali o nás: Domov seniorů v Mostě

Itcertwin provides CISCO certification exam preparation materials and questions and answers to improve your exam results. This is the most effective way that pass the exam.
http://www.itexamnow.com/
cisco
The exam of dump PDF and practical test questions will help you pass the exam quickly.
300-080 exam pdf download
Our product description after sales service and update the CCNP 100-105 exam bank allows you to easily pass certification test.
100-105 exam dumps
Our CISCO security mobile solution is tested by 300-085 every week.
300-085 practice exam  
70-533
questions
 

1Z0-052 exam materials 
70-697 exam pdf 
70-461 exam dumps 
642-902 practice exam
We offers free CCNP 642-902 exam dumps demos in PDF and software formats. Before you decide to buy the full version of the practice exam, you can try the CCNP 642-902 free trial.
210-060 dumps exam
Our 210-060 CISCO test database is very effective. Our professional team is always at your service.
070-346 exam guide
The two formats cover all syllabus recommended by cisco to implement cisco mobile solution certification exam.
500-265 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test reactor. This will help you pass the exam easily.
300-075 pdf
Itexamnow is not only a provider of learning materials. We are a knowledge center and a knowledge center.
300-135 pdf
we are able to provide your organization with custom-developed learning plans and education materials.
200-310 exam pdf dumps
Itexamnow provides examination materials for CISCO practice test standard. If you have never had a parameter or VUE exam standard exam is very important.
210-260 exam pdf
The accuracy of question and answer is fully guaranteed, which is enough for you to pass the exam.
ccnp 200-120 pdf 
70-534 microsoft
200-125 exam
70-534 dumps
ICBB dumps exam
AWS-SYSOPS latest dumps
300-115 pdf exam

Vedoucí střediska Kohinoor, Ing. Miroslav Seidl, PhD., vyprávěl seniorům v Domově seniorů v Mostě o vzniku jezera Most.

Dne 18. dubna 2018 měli uživatelé Domova pro seniory, ul. Barvířská v Mostě možnost shlédnout a poslechnout si přednášku o napuštěném jezeru Most.
Zavítal k nám pan Miroslav Seidl z PKÚ (PALIVOVÝ KOMBINÁT Ústí, s. p.), který měl připravenou projektovou dokumentaci s výkladem. Hovořil o výstavbě jezera, dalších plánech výstavby, využití jezera, technických údajích a cílech.
Přednášky se zúčastnilo přes čtyřicet uživatelů, kteří bedlivě poslouchali. Tato přednáška se všem velice líbila. Děkujeme všem za účast.