Nová kolektivní smlouva pro rok 2019 byla podepsána

Ředitel podniku, Ing. Petr Lenc, a zástupceodborových organizací, František Frolík, podepsali dne 11. 12. 2018 napodnikovém ředitelství státního podniku Palivový kombinát Ústí v Chlumcikolektivní smlouvu na rok 2019. Kolektivní smlouva podle dohody zaručujezaměstnancům růst tarifních mezd a vytvoření nenárokové složky mzdy ve forměosobního ohodnocení. Stejně tak systém zaměstnaneckých benefitů (např.příspěvek na stravné či sport), které podnik na základě této kolektivní smlouvybude svým zaměstnancům poskytovat, lze hodnotit z celorepublikového hlediskajako velmi zajímavý. Zaměstnanci měli možnost se před schválením dokumentuvyjádřit k současným benefitům a podat vlastní návrhy na zlepšení. Státnípodnik klade na své zaměstnance vysoké odborné a profesionální požadavky a plněsi uvědomuje potřebu vytvářet příznivé podmínky k práci, včetně odpovídajícíhozpůsobu odměňování.