Sto stromů ke 100. výročí vzniku Československa

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa se uskutečnila zajímavá akce na jezeře Milada.

Členové Okresního mysliveckého spolku v Ústí nad Labem vysázeli na jižních svazích jezera za souhlasu Palivového kombinátu Ústí, s. p. novou alej ze stovky ovocných stromů původních starých odrůd.