Vernisáž výstavy v PKÚ

Dne 3. května proběhla v přízemí budovy Palivového kombinátu Ústí vernisáž výstavy hornických artefaktů.

 

Vernisáž otevřel její autor Ing. Zdeněk Čížek, který nejprve poděkoval Ing. Stoupové za spolupráci při jejím vzniku.

Následoval podrobný popis jednotlivých pomůcek a zařízení vztahujících se k hornické činnosti ze sbírky Ing. Čížka.

Výstava je umístěna na hlavní chodbě budovy.