Vyhlášení vítězných nabídek na poskytování služeb na jezeře Milada v rámci II. výzvy k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018

Ustanovená komise složená ze zástupců podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik a Dobrovolného svazku obcí jezera Milada na základě dohody o spolupráci vyhodnotila nabídky podané na základě II. Výzvy k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018.
Komise doporučila na základě podaných nabídek uzavřít smlouvy s těmito poskytovateli služeb a aktivit pro sezonu 2018:
 
Nabídky aktivit pro sezonu 2018 (II. výzva)
subjekt
poskytované služby
pozice
Pavel Vávrovec
trvalý stánek s občerstvením a půjčovna sportovních potřeb (paddleboardy, kitteboardy)
pláž Trmice
Dušan Potor
mobilní stánek s občerstvením
Hlavní pláž – pozice 5
Vladimír Růžek
půjčovna nafukovacích kanoí, paddleboardů
Hlavní pláž – pozice 5