Workshop ve Freibergu, 29. 11. 2018

Dne 29. listopadu 2018 proběhl za finanční podpory přeshraničního programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020,   Fondu malých projektů, Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj, workshop v německém městě Freiberg v rámci projektu Nová tvář společné krajiny.

Cílem projektu Nová tvář společné krajiny je seznámit odbornou i laickou veřejnost s postupnou proměnou česko-saského příhraničí. V této oblasti probíhala mnoho let intenzivní těžba nerostných surovin, která měla řadu negativních důsledků pro krajinu a životní prostředí. Díky probíhajícím rekultivačním pracím se daří vytvářet krajinu novou, s různými možnostmi následného využití.

 

Partnery projektu jsou na české straně Palivový kombinát Ústí, s. p. a na německé straně Technická univerzita Bergakademie Freiberg. Na projektu spolupracuje i Okresní hospodářská komora Most.

 

V první části workshopu byli účastníci seznámeni s činností státního podniku Palivový kombinát Ústí, který se zabývá zahlazováním následků hornické činnosti a dalšími souvisejícími činnostmi. Tyto činnosti provádí jednotlivá střediska po celé České republice. Zároveň je Palivový kombinát Ústí, s. p. i správcem jezera Milada u Ústí nad Labem a jezera Most. Druhá přednáška byla zaměřena konkrétně na jezero Most, které vzniklo hydrickou rekultivací na místě bývalého hnědouhelného lomu.

 

Druhá část workshopu se věnovala geotermálnímu využití důlní vody v Krušných horách a výzkumu, který zjišťuje množství prvku india po vylouhování sfaleritu. Tento výzkum probíhá v bývalém stříbrném dole, kde později proběhla exkurze s odborným výkladem. Poslední přednáška byla zaměřena na konkrétní projekty realizované v Lipské jezerní oblasti, které přispívají k rozvoji turismu, seznamují turisty s historií i současností a především vedou ke zvyšování návštěvnosti této oblasti.

 

Po závěrečné diskuzi následoval přesun výtahem o 150 metrů níže šachtou Reiche Zeche, kde proběhla již zmíněná prohlídka bývalého stříbrného dolu, který posloužil jako příklad využitelnosti dolu po ukončení původní těžby.

 

Na workshopu byla často opakována důležitost vzájemné česko-německé spolupráce, při níž dochází k výměně zkušeností či získávání nových poznatků a informací. Partneři se shodli na jejím dalším pokračování.

 

Druhý workshop v rámci projektu Nová tvář společné krajiny se uskuteční v červnu příštího roku v Mostě.