Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 18. 10. 2017

Dne 26. 9. 2017 se na středisku Hodonín uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 10 letého výročí sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, na kterém zároveň proběhlo symbolické slavnostní ukončení první etapy realizace projektů v oblasti CHOPAV, Kvartér řeky Moravy. Cílem setkání bylo především poděkování za spolupráci při realizaci projektů v uplynulých 10 letech. Slavnostní ukončení se konalo v Mikulčicích v budově Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Fotogalerie

Pozvání PKÚ, s. p. přijali náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, senátorka a starostka obce Ratíškovice Ing. Bc. Anna Hubáčková, starostové obcí Lužice a Mikulčice, starostka obce Týnec, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, orgánů státní správy, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a dalších organizací, kteří se v průběhu doby na realizaci různým způsobem podíleli.
 
 
sdílejte přátelům