Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 10. 11. 2021

Fotogalerie

Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39
 
vyhlašuje dnem 10. 11. 2021
 
podle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Opatřením č. 24/2016 ministra průmyslu a obchodu č. j. MPO 63946/16/10300/01000 ze dne 23. 12. 2016

4. kolo jednostupňové veřejné soutěže o nejvhodnější
 
nabídku
 
na uzavření kupní smlouvy na nemovité věci vodní nádrže Slavětín
v k. ú. Slavětín u Radvanic a Chvaleč

Přílohy

https://www.pku.cz/uploads/files/Obchodn%C3%AD%20podm%C3%ADnky.pdf
https://www.pku.cz/uploads/files/Ortofotomapa2.pdf
aktualizováno: 8. 11. 2021
 
 
sdílejte přátelům