Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Začátkem měsíce září byla u jezera Milada zahájena stavba „Doplňujících stabilizačních opatření břehové linie“, která po dokončení umožní občanům vstupy do vody nejenom na již vybudované pláži na severovýchodním břehu jezera, ale i na dalších šesti vybraných místech kolem jezera. Jedná se o úseky v délce 30 až 110 m, které budou dosypány drobným kamenivem (kačírkem) až do úrovně stávajícího vlnolamu. Tímto technickým řešením nebude už vlnolam překážkou pro pohodlný a bezpečný vstup do vody. V současnosti jsou zahájeny práce na západní straně jezera (pod obcí Roudníky) kde je projekčně řešena úprava břehu v délce 80 m. Předpoklad dokončení celé stavby je do konce října letošního roku.

Fotogalerie

 
 
sdílejte přátelům