Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 25. 10. 2021

Zúčastnili jsme se 11. ročníku Energetického fóra Ústeckého kraje s mottem „Energetika v nových souvislostech“. Fórum zahájila
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje paní Lubomíra Mejstříková a prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

Fotogalerie

V Inovačním centru Ústeckého kraje se setkali odborníci Výzkumného ústavu hnědého uhlí, Fakulty životního prostředí UJEP, Správy úložišť radioaktivního odpadu, uhelných společností a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a také krajský architekt.
 
Příspěvek PKÚ, s. p. na téma „Těžební organizace po době uklízejí a nabízí nové hodnoty, neboli Po někom potopa, po nás uklizeno“, jehož autory jsou ředitel podniku Walter Fiedler a vedoucí střediska Kohinoor Miroslav Seidl, odprezentoval druhý jmenovaný. Zdůraznil společenskou zodpovědnost, kterou PKÚ jako nositel rekultivačních projektů disponuje. Na konkrétních příkladech ukázal zásadní změny krajiny po těžbě a upozornil na rizika spojená se zkracováním termínů ukončení těžby uhlí, která mohou znamenat mimo jiné to, že nebudou vytvořeny dostatečné rezervy na rekultivaci území. Fóra se zúčastnil také náměstek pro strategii a rozvoj podniku Petr Neumann.
 
Našeho analytika energetika Michala Dunaje zaujala mimo jiné prezentace Petra Karafiáta (skupina Sev.en) a k tomu uvádí:
“Přikláním se k názoru, že modernizace tradičních zdrojů je nezbytnou součástí stability sítě a přechodu na moderní energetiku…
V přechodu na moderní energetiku, kdy budeme odstavovat postupně staré uhelné bloky (cca 40% podíl všech zdrojů v České republice) nemusí být pokrytí fotovoltaickými parky či větrnými elektrárnami dostačující. Při uvážení tradičního uhelného zdroje např. 1000MW elektrárny Počerady, dodávající do sítě trvale 24GWh elektřiny denně, bude nutné takovou dodávku nahradit vzájemnou kombinací velmi rozsáhlých parků fotovoltaik, větrných elektráren, přečerpávajících elektráren a obrovských bateriových úložišť tak, aby se dodržela stabilita elektrizační soustavy.“
aktualizováno: 25. 10. 2021
 
 
sdílejte přátelům