Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Odkaz na tuto stránku není již veřejný!

Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec provádí zjištění zájemce o koupi nebo pronájem nepotřebného majetku státu: Předmět prodeje movitého majetku.

Fotogalerie

Druh vozidla:Osobní automobil - kombi
Kategorie vozidla: M1
Tovární značka:KIA
Typ:JES
Varianta:F5D64A
Verze:M61AZ1
Obchodní označení:SPORTAGE
Výrobce:KIA MOTORS SLOVAKIA s.r.o., Slovensko
Registrační značka:6U2 6145
VIN:U6YKG815CAL085091
Inventární číslo: H900010
Číslo technického průkazu:UD 754564
Typ motoru:D4EA .. vznětový
Zdvihový objem:1 991 ccm
Stav tachometru: 196 044 km
Celkem ujeto:196 044 km
Rok výroby:2010
Rok výroby:2010
Rok pořízení:2010
TK + ME platná do:7. 10. 2022
Barva:Béžová metalíza 8Q
Prodejní cena:210 000,00 Kč + DPH

Palivový kombinát Ústí (dále jen PKÚ, s. p.) tímto vyzývá případné zájemce k podání cenové nabídky na prodej movité věci ve vlastnictví státu, a to běžným dlouhodobým používáním po pozemních a účelových komunikacích opotřebeného – ojetého osobního automobilu KIA SPORTAGE, registrační značky: 6U2 6145, rok výroby: 2010. Na základě znaleckého posudku, zpracovaného dle platné cenové vyhlášky byla stanovena minimální kupní cena předmětného automobilu ve výši 210 000,00 Kč. (k této kupní ceně bude připočteno DPH dle zákonné sazby  platné  ke  dni  uskutečnitelné platby), za  kterou  tento  automobil  nabízíme k odkoupení. Cenové nabídky musí být doručeny nejpozději do 15. 12. 2021 do  12:00 hodin. Na nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Cenová nabídka musí být zpracována v Kč bez DPH (k této nabídkové ceně bude při prodeji připočteno DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnitelné platby). Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne  nejvyšší cenovou nabídku. V případě,  že bude podáno více nabídek se stejnou nabídnutou cenou, bude kupní smlouva uzavřena s tím, zájemcem, jehož nabídka bude doručena PKÚ, s. p., jako první. Nabídky budou komisionálně otevřeny  a  vyhodnoceny  dne 15. 12. 2021. O výsledku nabídkového řízení budou všichni zájemci vyrozuměni písemně. Písemnou nabídku doručte ve stanoveném termínu do podatelny státního podniku Palivový kombinát Ústí na adresuPalivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39  Chlumec, a to v neprůhledné, pečlivě uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci, např. samolepící etiketou, přes kterou bude doplněn podpis  a  dále  pak označenou v levé polovině obálky výrazným nápisem „Prodej osobního automobilu KIA SPORTAGE,  registrační  značky:  6U2 6145  –  neotvírat  před  termínem  otevírání  obálek“ Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku. Palivový kombinát Ústí, státní podnik  si jako  vyhlašovatel vyhrazuje právo nabídkové řízení kdykoli zrušit i bez udání důvodu. Místo odstavení  předmětu  nabídky  je  garáž č. 14  v  areálu Hrbovice, státního podniku Palivový kombinát Ústí, Hrbovická 2, 403 39  Chlumec,  vzdáleného  cca  1000 m  od  sjezdu z dálnice D8. Informace o předmětu nabídky podá …. Miroslav Košťál, tel.: *420 475 672 475, mobil: *420 723 906 423, e-mailová adresa: Miroslav.kostal@pku.cz.    
Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:

Miroslav Košťál
+420 475 672 475 / +420 723 906 423
miroslav.kostal@pku.cz

Renata Báčová
+420 475 672 03renata.bacova@pku.cz
aktualizováno: 27. 4. 2022
 
 
sdílejte přátelům