Návštěvní řád Jezera Milada

publikováno: 1. 1. 2019

Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy k návštěvnímu řádu jezera Milada.


Přílohy ke stažení

Mapa

Mapa areálu jezera Milada (PDF) - letní sezóna
Mapa areálu jezera Milada (PDF) - celoroční

Povolenky ke vjezdu na území jezera Milada
Pravidla pro vydávání povolenek ke vjezdu na území jezera Milada (PDF)

Povolení k vjezdu na základě oprávněné žádosti vyřizujeme ve lhůtě 5-10 pracovních dní!
Žádost o vydání povolenky ke vjezdu na území jezera Milada (PDF)

Návštěvní řád území jezera Milada
[CS] Návštěvní řád území jezera Milada (PDF)
[EN] Visiting rules for the territory of Milada lake (PDF)
[DE] Besuchsordnung Miladaseegebiet (PDF)

Leták k návštěvnímu řádu na Miladě (PDF)


Doprava bezmotorových lodí a dalšího sportovního vybavení na hladinu jezera Milada

V současné době Palivový kombinát Ústí, s. p. vydává povolenky ke vjezdu k jezeru Milada k dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení jen pro organizovaný sport (sportovní oddíly). Ale v termínu do 3.7.2015 bude k dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení na vodní hladinu z přístupového místa Trmice do oblasti budoucího přístaviště v jihovýchodní části jezera upravena přístupová cesta, vč. vjezdu přívěsným vozíkem přímo do vody ke spuštění těžších bezmotorových plavidel na vodní hladinu a vč. mola k nastupování a vystupování osob do lodí. Po spuštění bezmotorového plavidla na vodní hladinu nebude možné vozidlo odstavit bezprostředně u břehu jezera, nýbrž bude nutné vozidlem ihned odjet stejnou přístupovou cestou na odstavné plochy přístupového místa Trmice. K této dopravě bezmotorových plavidel a dalšího sportovního vybavení na vodní hladinu bude nutné požádat o vystavení povolenky ke vjezdu do zájmového území jezera Milada (na vjezdu umístěna dopravní značka B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“) v souladu s platnými a zveřejněnými Pravidly pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada.

Informace pro provozovatele či vlastníky malých plavidel


Dnešního dne 1. 11. 2016 začal platit PROVOZNÍ ŘÁD s pravidly pro provozovatele či vlastníky malých plavidel využívající vodní plochy a břehů jezera Milada. Mimo stanovené vývaziště není dovoleno malá plavidla vyvazovat či kotvit v žádné části jezera Milada. Vyvazovat plavidla v místě k tomu určeném lze POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE ÚZEMÍ – PALIVOVÉHO KOMBINÁTU ÚSTÍ, S. P. !!! Umístění vývaziště malých plavidel je vyznačeno v přiložené mapě. V příloze naleznete znění PROVOZNÍHO ŘÁDU.


Podmínky pro kitování

Jezero Milada je přírodní vodní plochou s upraveným pozvolným vstupem do vody pouze v oblasti hlavní pláže v severovýchodní části jezera určené především pro plavce. Okolo celého jezera jsou ve vzdálenosti cca 8 -10 m instalovány pod vodní hladinou (cca 30 cm) vlnolamy, přerušené pouze v oblasti hlavní pláže jezera, v oblasti budoucího přístaviště v jihovýchodní části jezera a některých dalších místech, které můžou podstatně ztížit přístup plavidel (kitů) na volnou vodní hladinu. Byly vybudovány dva sypané pozvolné vstupy – „u Trmic“ a u hlavní pláže, které lze využívat k provozování kiteboardingu. Tyto vstupy jsou označeny na okrajích informačními tabulemi s upozorněním (viz informace níže). Tyto vstupy jsou prostorem, ve kterém lze předpokládat aktivitu kiterů.

Více zde: Bezpečnostní instrukce pro kitery a ostatní veřejnost (JPG)


Jsou místa vyhrazená pro táboření přístupná pro karavany?

V současné době není v zájmovém území jezera Milada vybudováno pro karavany potřebné zázemí, místa vyhrazená pro táboření v bezprostřední blízkosti hlavní pláže a na jihozápadě jezera pod obcí Roudníky (viz platný Návštěvní řád území jezera Milada) jsou určeny výhradně pro stanování, nikoliv pro karavany.

Kvalita vody v jezeře Milada

Vody v jezeře Milada, monitorované v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, od počátku napouštění, vykazují dlouhodobě vysokou kvalitu.

Z analýz provedených dne 27. 07. 2015 Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem vyplývá, že hodnoty ukazatelů: sinice, Escherichia coli a Intestinální enterokoky splňují limity pro koupací vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště.

Koupací vody jsou nadále monitorovány ve 14 denních intervalech.

Jak je sledována kvalita vody v jezeře Milada?

Palivový kombinát Ústí, s. p. (PKÚ, s. p.) zajišťuje v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje a schváleným Provozním a manipulačním řádem jezera Milada pravidelné vyhodnocování vybraných kvalitativních parametrů jezerní vody dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, a to v měsíčních intervalech prostřednictvím akreditované laboratoře Povodí Labe, s. p. Dále v měsíčních intervalech analyzuje mikrobiologické ukazatele, fytoplankton (sinice, řasy) a zooplankton a 2 x měsíčně též provádí měření průhlednosti vody v jezeře. Ze souboru měření a zpracovaných zpráv jednoznačně vyplývá, že jakost vody v jezeře Milada je velmi dobrá. PKÚ, s. p. po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem dále připravuje způsob zveřejňování informací o jakosti vody v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. O výsledcích měření bude veřejnost informována na webech PKÚ, s. p. a jezera Milada.

aktualizováno: 20. 10. 2021
 
 
sdílejte přátelům