Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 16. 2. 2018

Od 1. ledna 2018 zahájila na středisku Kladenské doly v Libušíně svoji činnost nově zřízená Závodní báňská záchranná stanice Libušín (dále jen ZBZS Libušín).

Fotogalerie

ZBZS Libušín byla zřízena státním podnikem Palivový kombinát Ústí na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu s cílem zajistit bezpečnost v rámci krizového řízení a lepší pokrytí a dostupnost báňské záchranné služby zejména na lokalitách ve střední a jihozápadní části České republiky.

V této souvislosti je hlavním úkolem ZBZS Libušín zejména

  • zajištění báňské záchranné služby na pracovištích PKÚ, dalších státních podniků a jiných organizací,
  • spolupráce s jednotkami integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí v rámci krizového řízení,
  • plnění dalších úkolů dle rozhodnutí, vydaných zřizovatelem a státní báňskou správou.


Předpokládanou hlavní náplní činnosti ZBZS Libušín bude zajišťování nebo likvidace důlních děl v právní odpovědnosti PKÚ a starých důlních děl pro Ministerstvo životního prostředí. Z tohoto důvodu je stanice zařazena do obvodu působnosti Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava, která plní úkoly při hornické činnosti v podzemí na území celé České republiky.

Stanice byla zřízena v nevyužívaných prostorách bývalé sociální a správní budovy Kladenských dolů. Ta v minulosti sloužila jako zázemí pro provozovanou hornickou činnost, proto nebylo nutné provádět významnější stavební úpravy objektu.

V organizační struktuře státního podniku je ZBZS Libušín zařazena jako samostatný odbor v útvaru náměstka ředitele pro ZNHČ, k 31. lednu 2018 je v něm zařazeno celkem 26 zaměstnanců, z toho 22 s odborností báňský záchranář.

Pro možnost okamžitého výjezdu k mimořádné události zajišťuje ZBZS Libušín v prostorách stanice nepřetržitou pohotovost pěti báňských záchranářů ve složení

  • směnový technik – velitel pohotovosti,
  • tři záchranáři,
  • mechanik – řidič pohotovostního vozidla


a dále jako zálohu tzv. domácí pohotovost ve stejném složení jako pohotovost na stanici.

ZBZS Libušín je vybavena moderní záchranářskou technikou včetně kyslíkových dýchacích přístrojů typu PSS BG4. Materiálové a technické vybavení stanice umožňuje záchranářům provádět zásahy v nedýchatelném ovzduší, činnost v biologicky či chemicky závadném prostředí, práce ve výškách, nad volnou hloubkou a jiné speciální práce s využitím záchranářské techniky.

Zajišťování báňské záchranné služby není samozřejmě jediným úkolem ZBZS Libušín. Zaměstnanci mimo stálou pohotovost budou vykonávat i práce na zahlazování následků hornické činnosti (zejména zajišťování nebo likvidace HDD, sanační a rekultivační práce, vrtné práce), které by jinak bylo nutno zajišťovat formou externích služeb. Tyto činnosti je tak státní podnik schopen řešit levněji, než je obvyklá cena při jejich zajištění dodavatelským způsobem, a operativně v případě naléhavé potřeby.

 
 
sdílejte přátelům