Ocenění pro Ing. Petra Stahla medailí Jiřího Agricoly

navigace: Archiv aktualit
publikováno: 13. 12. 2019

Český báňský úřad v Praze vyznamenal nejvyšším hornickým oceněním – medailí Jiřího Agricoly – osobnosti, které se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužily o rozvoj hornictví. Za letošní rok byl oceněn Ing. Petr Stahl, a to za celoživotní práci v hornictví, zejména pak za činnost spojenou s aktivitami na povrchových lomech v severočeském uhelném revíru.

Slavnostnímu předání byl přítomen i ředitel našeho podniku Ing. Petr Lenc a ministr průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

Ing. Petr Stahl absolvoval v roce 1982 studium na Vysoké škole báňské v Ostravě na Fakultě hornicko- geologické v oboru Lomové dobývání ložisek. Po studiu nastoupil do podniku Doly Nástup Tušimice, kde končil jako vedoucí výroby. Od roku 1988 působil 10 let v Palivovém kombinátu Ústí, s. p., a to nejprve na postu revírníka přestavby a později jako odborný asistent výrobního náměstka. V roce 1992 se stal výrobním náměstkem a v této funkci setrval až do roku 1998, kdy odešel do firmy Energaspol, a. s., kde pracoval na pozici ředitele firmy a jako závodní lomu. V roce 2015 se vrátil do Palivového kombinátu Ústí, s. p. kde zastává funkci zástupce náměstka pro zahlazování následků hornické činnosti.

Jiří Agricola byl německý učenec narozený roku 1494, který část svého života prožil v Krušných horách, v Jáchymově. Zajímal se o veškeré činnosti související s dobýváním. Své poznatky shromáždil v díle s názvem „Jiřího Agricoly 12 knih o hornictví a hutnictví“, kterým se proslavil a díky němuž je pokládán za Otce mineralogie.

aktualizováno: 17. 4. 2020
 
  
 
sdílejte přátelům