Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Odkaz na tuto stránku není již veřejný!

Výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí se provádí pouze na základě smlouvy o zániku věcného břemene.

K uzavření smlouvy o zániku věcného břemene je nutno doložit:

  • žádost vlastníka zatížené nemovitosti s podpisem všech vlastníků zatížené nemovitosti,
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší 3 měs.),
  • listinu z pozemkové knihy katastru nemovitostí s ustanovením věcného břemene.

K zániku práva odpovídajícího věcnému břemenu je nezbytný vklad do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu nastávají ke dni podání návrhu na vklad.

Upozornění: Žadatel nesmí, během procesu vyřizování smlouvy o zániku věcného břemene, nakládat s nemovitostí.

Prodej a pronájem nemovitostí v katastrálních územích:

Hnidousy, Kamenné Žehrovice, Kladno, Libušín, Motyčín, Tuchlovice, Srby u Tuchlovic

Seznam nabízených nemovitostí(pdf)

Informace o uvedeném majetku Vám na požádání sdělí:

pí Yveta Skokanová tel. č.: 475 672 542

Informace k výmazu VB z katastru nemovitostí (pdf)

Kontaktní osoby:

Ing. Jaroslav Gregor tel. č. 312 814 320
Ing. Vladimír Polívka tel. č. 312 814 212

Kontaktní adresa k zaslání žádosti:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
středisko Kladenské doly
273 06 Libušín

aktualizováno: 27. 4. 2022
 
 
sdílejte přátelům