Cookie Consent by Free Privacy Policy website

V uplynulých dnech byla prostřednictvím některých médií nepřesně informována veřejnost o dopadech změny některých podmínek pro vystavení povolenek k vjezdu do zájmového území jezera Milada, která mj. citujeme: „omezuje, až přímo znemožňuje přístup potápěčské komunity“. V případě sportovního potápění na jezeře Milada nedochází k žádnému omezování této činnosti, ale obecně ke zpřesnění podmínek k vydávání povolenek k dopravě sportovního vybavení (tedy i potápěčského) k jezeru tak, aby nedocházelo k zneužívání povolenek. Z tohoto důvodu je nově v případě žádosti o vydání povolenky k dopravě potápěčského zařízení k jezeru požadován právě takový doklad, kterým žadatel o povolenku k vjezdu (nikoliv k potápění v jezeře) prokáže, že skutečně důvodem k jeho žádosti o povolení k vjezdu je doprava těžké potápěčské výstroje a ne jiné účely. Pokud tedy např. potápěči k dopravě potápěčské výstroje k jezeru nepoužijí motorové vozidlo, kterým by v případě, že nebudou držiteli povolenky k vjezdu, porušovali zákazové dopravní značení, žádnou povolenku k potápění v jezeře potřebovat nebudou. Záměrem PKÚ, s. p. je mj. vytvářet rovné a férové podmínky pro všechny skupiny návštěvníků jezera Milada, nikoliv omezovat nebo ztěžovat provozování některých sportovních nebo jiných zájmových činností, které jsou již dnes na jezeře povoleny.

 
 
sdílejte přátelům