Postoupení pohledávek

V současné době nenabízíme k postoupení žádnou pohledávku.