Povolenky k vjezdu

publikováno: 21. 12. 2020

Upozorňujeme návštěvníky jezera Milada, že musí pro žádosti o povolení k vjezdu využívat formuláře platné od 1. 1. 2019, nikoliv starší!

https://www.pku.cz/cs/navstevni-rad-jezera-milada-65/

Na žádosti na starých formulářích již nebude brán zřetel! Děkujeme za pochopení.

aktualizováno: 25. 2. 2021
 
  
 
sdílejte přátelům