Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 26. 2. 2021

Fotogalerie

V Mariánských Radčicích u Mostu běží ve zkušebním provozu Biotechnologický systém pro čištění důlních vod. Jeho pozitiva shrnul pro radní Ústeckého kraje Mgr. Ivu Dvořákovou LL.M, Mgr. Bc. Tomáše Riegera a vedoucího majetkového odboru KÚÚK Mgr. Ing. Jindřicha Šimáka ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p., Ing. Walter Fiedler. Jak uvedl: „Toto unikátní řešení cílí na stabilní a nízkonákladový provoz a ukazuje se, že by mohl být v budoucnu také soběstačným zdrojem vody pro dopouštění Jezera Most.“

Podrobnosti o fungování jednotlivých nádrží sloužících pro filtraci především železitých usazenin a amoniakálního dusíku vysvětlil Ing. Miroslav Seidl, PhD., vedoucí střediska Kohinoor. „Na projektování nádrže A1 se podílela Masarykova univerzita v Brně. Je na rozdíl od ostatních vystlána slámou a vysázené rákosí zde necháváme růst bez zásahů, neodstraňujeme ani odumřelé stvoly,“ ukázal Seidl na místě. Bude však trvat ještě nejméně 1,5 roku, než se na mokřadním ekosystému založený provoz ustálí a budeme mít přesnější informace o jeho fungování.

Zajímavé jsou možnosti výstavby dalších podobných systémů nejen v Ústeckém kraji, kde je čistička, provozovaná PKÚ, s. p., zatím ojedinělá. „Aktuálně pracujeme na řešení důlních vod Kladenského revíru, kde se předpokládá přeliv důlních vod někdy po roce 2030. Také se podílíme na projektu Vodamin II, který řeší problematiku důlních vod severočeské hnědouhelné pánve s přeshraniční spoluprací se státem Sasko. Databáze vzešlá z projektu bude sloužit při rozhodování o využití podzemních vod například při územním a investičním plánování,“ doplnil Fiedler.
aktualizováno: 7. 7. 2021
 
 
sdílejte přátelům