Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Napsali o nás
publikováno: 1. 1. 2016

I letos jsme oceňovali v rámci soutěže 3. ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost! Ceny hejtmana se účastnilo 32 subjektů z řad podnikatelského i veřejného sektoru, včetně škol a obcí. A kteří to byli? POJĎME SI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA POSTUPNĚ PŘEDSTAVIT.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Palivový kombinát Ústí, státní podnik je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu a účelově přidělenými prostředky státu pro uspokojování celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů. Hlavní činností podniku je sanace a rekultivace (úprava a „uzdravení“) území zničeného těžbou.

Aktivity spojené se společenskou odpovědností vychází především z poslání podniku a jsou zaměřeny na využití rekultivovaného území pro sportovní a volnočasové aktivity občanů.

Systém péče o zaměstnance je přizpůsoben specifickým podmínkám zaměstnanců, je otevřený a transparentní. Povaha práce klade vysoké nároky na vzdělání, zkušenosti a dovednosti jednotlivých zaměstnanců. Ti jsou aktivně zapojováni do jednotlivých projektů, které jsou jedinečné a mají povahu výzkumných úkolů. Proto jsou často využíváni i zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. Spolupráce s vysokými školami na vypisování témat bakalářských a diplomových prací je další příležitostí pro získání a rozvoj talentů pro práci ve státním podniku.

Podnik má etický kodex a interní protikorupční program. Transparentní způsob plánování činnosti a hospodaření (výběr dodavatelů, jednání se zákazníkem, interní audity) je daný opět povahou podniku – (státní podnik). Podnik je signatářem Charty Diverzity (zaměstnavatel se zavazuje rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí). Jsou držitelem ocenění „Společensky odpovědná organizace“ v rámci Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016. Otázky společenské odpovědnosti patří v podniku k prioritám.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty, které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje. Cílem HSR-ÚK je vyvážený a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování úrovně jeho obyvatel. Všichni členi pracují v HSR-ÚK bez nároku na honorář.

🔗 Zdroj: http://www.hsr-uk.cz/realizace-komplexni-revitalizace-krajiny-dotcene-tezebni-cinnosti-to-je-palivovy-kombinat-usti-statni-podnik/
 
 
sdílejte přátelům