Sazebník úhrad za poskytnutí informací

publikováno: 1. 1. 2019

Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. pro roky 2019 a 2020

(dále jen „Sazebník úhrad“)

Sazebník úhrad je vydán na období dvou let. Vydání nového sazebníku úhrad v průběhu tohoto období je možné v případě podstatné změny podmínek, za nichž byly náklady určeny. Sazby jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů. Sazebník úhrad se vztahuje na žádosti podané ústně (osobně) a písemně. Účtované náklady jsou stanovené tak, aby nepřesáhly skutečné náklady PKÚ, s. p. Úhrada nákladů se nevyžaduje v případě poskytnutí informací tímto způsobem

a) ústně (osobně) v rozsahu do ¼ hodiny,
b) orgánům státní správy a samosprávy,
c) veřejnoprávním médiím

a dále v případě, že náklady za poskytnutí informací na základě jedné žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč.

O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho zaměstnance na vyhledání informací půl hodiny.

Za poskytnutí informací se účtují následující sazby:

druh nákladůjednotkacena v Kč za jednotku vč. DPH
mzdové náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
započatá ½ hodina 127,- Kč (technický zaměstnanec)
90,- Kč (administrativní zaměstnanec)
tisk – tiskárna černobílá 1 stránka A4 2,-
tisk – tiskárna černobílá 1 stránka A4 oboustranně 4,-
tisk – tiskárna barevně 1 stránka A4 5,50,-
tisk – tiskárna barevně 1 stránka A4 oboustranně 11,-
stroj černobílá kopie A4 jednostranně 2,-
stroj černobílá kopie A4 oboustranně 4,-
stroj černobílá kopie A3 jednostranně4,-
stroj černobílá kopie A3 oboustranně 8,-
stroj barevná kopie A4 jednostranně 5,50,-
stroj barevná kopie A4 oboustranně 11,-
stroj barevná kopie A3 jednostranně 11,-
stroj barevná kopie A3 oboustranně 22,-
náklady na poštovní
služby
1 zásilka dle skutečných nákladů
balné1 zásilka 10,-
nosič - CD1 kus7,-
pořízení kopie do elektronického záznamu (skenování) A4, A31,50,-
 
  
 
sdílejte přátelům