Cookie Consent by Free Privacy Policy website

(15. dubna 2020, Ústí nad Labem) – V důsledku vládních opatření k omezení šíření koronaviru neproběhne v sobotu 16. května slavnostní zahájení sezóny na jezeře Milada u Ústí nad Labem.

Tradiční zahájení sezóny s vílou Miladou organizuje PKÚ s. p. ve spolupráci s Dobrovolným svazkem měst a obcí jezera Milada.

„Velmi nás mrzí, že letošní sezónu nemůžeme zahájit s návštěvníky jezera a jejich rodinami. Věřím ale, že se po uvolnění bezpečnostních opatření podaří zorganizovat během letní sezony jinou zajímavou akci pro naše příznivce. V průběhu letošního roku pracujeme na mnoha místech okolo jezera, abychom co nejvíce zpříjemnili sportování a pobyt lidí u vody “, uvedl Walter Fiedler, ředitel PKÚ s. p.

Na území jezera Milada nadále probíhá intenzivní stavební činnost v souvislosti s budováním inženýrských sítí, výstavbou páteřního asfaltového „Tuchomyšlského“ okruhu a rekonstrukcí koryta Modlanského potoka. Dokončené části staveb budou v průběhu roku postupně po úsecích předávány veřejnosti k užívání. První etapy prací budou dokončeny již před letními prázdninami, díky zvýšenému úsilí stavebních firem jsou některé stavby výrazně urychleny oproti plánovanému harmonogramu. Stále se zde však pohybuje velké množství stavební techniky, a to i u odstavných ploch Trmice a 5. květen, kde jsou budovány inženýrské sítě. Je tedy nezbytné dbát při pobytu v této lokalitě opatrnosti, dodržovat pokyny stavebních organizací a respektovat dočasné uzavírky komunikací plynoucí s potřeby zajištění bezpečnosti návštěvníků jezera.Kontakt: Ing. Hana Volfová, tiskové oddělení
GSM: +420 725 549 140
E-mail: hana.volfova@pku.cz
Web: www.pku.czPalivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) se zabývá procesem revitalizace území po hornické činnosti v severních, středních a východních Čech a likvidací vrtů po těžbě plynu a ropy na území Moravy. Zajišťoval např. hydrickou rekultivaci lomu Chabařovice a Ležáky, na jejichž místě vzniklo jezero Milada u Ústí nad Labem a jezero Most. Jeho součástí jsou dvě stanice Závodní báňské záchranné služby v Libušíně u Kladna a Odolově u Trutnova.

aktualizováno: 21. 4. 2020
 
 
sdílejte přátelům