Sociální centrum

Příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu dle nařízení vlády 342/2016

Upozornění k NV 342 z 2016 (pdf)
Termíny kontaktních míst (pdf)
Žádost o příspěvek (docx)

O sociálním centru

Významnou činností v oblasti sociální politiky státního podniku Palivový kombinát Ústí, s. p. je vypořádání závazků v oblasti sociálně zdravotních dávek zaměstnancům dotčených jak útlumem v rámci zachování sociálního smíru, tak i v oblasti obligatorních sociálně zdravotních dávek nesouvisejících s útlumem (staré sociální zátěže), tj. ty, které vznikly do 31. 12. 1992, resp. 16.1.1992, a které byly a jsou hrazeny z neinvestiční dotace státního rozpočtu.

Zákon č. 154/2002 Sb. s účinností od 16. dubna 2002 pak výslovně upravil, že výplaty sociálně zdravotních dávek horníků se hradí dotací poskytovanou ze státního rozpočtu. Tímto zákonem byla mandatorně stanovena povinnost státu hradit výplaty sociálně zdravotních dávek horníkům dotací poskytovanou ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu právnických osobám – organizacím uhelného, uranového a rudného hornictví.

Sociálně zdravotní nároky horníků představují závazek státu vyplývající z jeho bývalého vlastnictví důlních podniků a z jeho odpovědnosti za újmy, zejména škody na zdraví, způsobené bývalým horníkům.

Na základě tohoto zákona Palivový kombinát Ústí, s. p. prostřednictvím sociálního centra zajišťuje vyplácení následujících obligatorních sociálně zdravotních dávek hrazených ze státního rozpočtu: