O nás

Palivový kombinát Ústí, státní podnik je právním pokračovatelem těžebních organizací, které se zabývaly těžbou energetických surovin v celé České republice. Hlavní činností byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 1991 bylo rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a došlo k transformaci činnosti na revitalizaci území zasažených těžbou. V současnosti realizuje státní podnik formou sanace a rekultivace likvidaci následků hornické činnosti v oblasti těžebního průmyslu a podílí se na komplexní revitalizaci a resocializaci krajiny dotčené těžební činností.

Mapa

Historie


Palivový kombinát Ústí, s. p. byl založen 17. 12. 1990 rozhodnutím ministra hospodářství ČSFR. Hlavním předmětem činnosti státního podniku byla těžba a odbyt hnědého uhlí. V roce 1991 bylo rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát a současně o následné revitalizaci celého území dotčeného činností lomu Chabařovice. V roce 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a odbyt uhlí.

V roce 2003 byl schválen záměr převést pod Palivový kombinát Ústí, s. p. lokality s již ukončenou těžbou uhlí. S účinností od 1. ledna 2004 byly pod státní podnik převedeny:


V roce 2004, s účinností od 1. ledna 2005, došlo ke sloučení státního podniku Východočeské uhelné doly se státním podnikem Palivový kombinát Ústí.

V roce 2007 vzniklo za účelem zajištění činností spojených s likvidací ekologických škod nové středisko „Moravské naftové doly“, později přejmenované na středisko „Hodonín“.

Ve stejném roce, s účinností od 1. ledna 2008 došlo ke sloučení níže uvedených státních podniků se státním podnikem Palivový kombinát Ústí:


Současnost


V současné době je Palivový kombinát Ústí, s. p. společností, která se intenzivně zabývá sanací, rekultivací a revitalizací krajiny poškozené těžbou. Pomáhá vytvářet a oživovat novou podobu krajiny.

Mezi hlavní kompetence Palivového kombinátu Ústí, s. p. patří:


Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO 00007536, je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433.


Hlavní předmět činnosti:Složení dozorčí rady PKÚ, s. p.:Členové:


Výbor pro audit


V souvislosti s novelou zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, byl ředitelem státního podniku Palivový kombinát Ústí jmenován tříčlenný Výbor pro audit ve složení:

Ing. František Heřmánek, den vzniku členství: 15. ledna 2016

Ing. Zdeněk Forst, den vzniku členství: 15. ledna 2016

Ing. Petra Šilhánová, den vzniku členství: 15. ledna 2016.

Naše působnost

Odkaz: https://mapy.cz/s/fuvomumuga