Cookie Consent by Free Privacy Policy website

V těchto dnech došlo k navázání úzké vzájemné spolupráce mezi Fakultou životního prostředí a Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a státním podnikem Palivový kombinát Ústí. Cílem této spolupráce je soustavné zvyšování kvality studia a dosažení vysoké připravenosti studentů pro následné praktické uplatnění po ukončení studia. Spolupráce bude zaměřena na oblasti řešení závěrečných odborných prací, vytvoření podmínek pro zapojení studentů do podnikového absolventského programu, zajištění exkurzí a odborných seminářů z oboru revitalizace krajiny po těžbě surovin. Pro PKÚ, s. p. zároveň představuje spolupráce možnost podílet se na výchově nových odborně vzdělaných zaměstnanců schopných se uplatnit na trhu práce nejen v Ústeckém regionu.

 
 
sdílejte přátelům