Doly a úpravny Komořany

Od historie po současnost až budoucnost dolu Komořany.

Historie


Hlavním předmětem činnosti státního podniku Doly a úpravny Komořany byla správa majetku určeného k bezúplatnému převodu, vypořádání restitučních nároků, vypořádání hospodářské činnosti státního podniku, prodej a koupě nemovitostí za účelem následného vypořádání hospodářské činnosti státního podniku. Byly realizovány převody pozemků a budov včetně bytových domů na obce a města v souladu s předmětem činnosti státního podniku v rámci své působnosti. Dále byla zajišťována součinnost a koordinace při provádění obnovy a funkce krajiny a její navracení do užívání v souladu s požadavky ekologie a životního prostředí a následné přípravy pro nové využití pro potřeby rekreace, bydlení, lesnictví, zemědělství i pro průmyslové využití.

Chronologický přehled historie státního podniku Doly a úpravny Komořany:Současnost


Středisko Doly a Úpravny Komořany zajišťuje v rámci své působnosti správu rozsáhlého nemovitého majetku nacházejícího se v okresech Most, Teplice, Chomutov a Louny vč. technické likvidace již nepotřebných bývalých provozních objektů v souladu s útlumovým programem státního podniku a následného majetkoprávního vypořádání nepotřebného majetku státu. Významnou součástí správy výše uvedeného majetku je správa nemovitého majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu.

Budoucnost


Prioritou pro další období činnosti lokality Doly a úpravy Komořany zůstane správa a majetkoprávní vypořádání nepotřebného nemovitého majetku státu v rámci své působnosti, vč. správy strategického nemovitého majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu.

V souvislosti s neprolomením limitů těžby a postupným útlumem těžby na lomu ČSA lze očekávat přehodnocení programu technických likvidací dosud pronajatých provozních objektů sloužících k těžbě vyhrazeného nerostu v této lokalitě, a jejich postupnou likvidaci.