Tisková zpráva k restrukturalizačnímu příspěvku

publikováno: 11. 1. 2021

Odcházejícím zaměstnancům pomáhá Sociální centrum PKÚ, s. p.
Od ledna 2021 začalo Sociální centrum Palivového kombinátu Ústí s. p. pomáhat zaměstnancům společnosti Sokolovská uhelná a. s. s vyřízením jejich žádostí o příspěvek při ukončení pracovního poměru.

První žádosti začaly pracovnice Sociálního centra PKÚ, s. p., přebírat v prostorách Sokolovské uhelné a.s. Zatím bylo přijato 40 žádostí. Další žádosti budou pracovnice sociálního centra přijímat každé úterý až do konce března 2021, a dále podle průběžného uvolňování dalších zaměstnanců. Po posouzení a zpracování budou žádosti předloženy Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení a následnému vyplácení příspěvku prostřednictvím PKÚ, s. p.
Na tzv. restrukturalizační příspěvek mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pro právnické osoby zabývající se těžbou uhlí nebo uranu v souvislosti s útlumem jejich činnosti. V roce 2020 byla mezi tyto společnosti zařazena i Sokolovská uhelná a. s. Příspěvek je určen nejen na budoucí uvolňování zaměstnanců akciové společnosti, ale i na zaměstnance, s nimiž byl stanoveným způsobem rozvázán pracovní poměr již v období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020. Očekává se, že za toto období bude podáno více jak 600 žádostí o tento příspěvek.
„Jsme rádi, že můžeme pomoci zaměstnancům v této nelehké době s vyřízením jejich žádosti o příspěvek i jeho vyplacení“, uvedl Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí.

Dne 3. prosince 2020 nabyla účinnost novela nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Touto novelou č. 491/2020 Sb. byla mezi subjekty, jejichž bývalí zaměstnanci mohou požádat za splnění všech stanovených podmínek o poskytnutí tzv. restrukturalizačního příspěvku, nově zařazena společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. s tím, že příslušným státním podnikem, jenž tento příspěvek administruje a vyplácí, byl určen státní podnik Palivový kombinát Ústí.
aktualizováno: 11. 1. 2021
 
  
 
sdílejte přátelům