Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dne 21. 07. 2015 byla zahájena plánovaná oprava páteřní komunikace na severním svahu jezera Chabařovice. Ve vyznačeném úseku komunikace (viz plánek) bude na nezbytně nutnou dobu omezen provoz z důvodu její opravy. Povrch komunikace bude vyrovnán a následně provedena strojní pokládka asfaltového recyklátu. V označeném místě bude současně provedena sanace podkladních vrstev. První část opravy (od Zalužanské vrátnice po sanovaný úsek) bude dokončena v sobotu 01. 08. 2015. Průjezd pro terénní vozy popř. pro cyklisty a průchod pro pěší bude s opatrností přes v tu chvíli opravovaná místa možný.

mapa

 
 
sdílejte přátelům