Úspory energie

kategorie: aktualni-projekty
publikováno: 1.12.2019

Snížení energetické náročnosti správní budovy Kladenské doly a správní budovy Kohinoor


Předmětem projektu je dosažení trvalé energetické úspory, snížení emisí škodlivých látek při splnění podmínky klimaticko-energetických přínosů a splnění ekonomických, technických a ostatních kritérií příslušného dotačního programu. V rámci programu proběhne zateplení dvou správních budov na lokalitách Libušín a Kohinoor. Na lokalitě Libušín bude zateplen obvodový plášť a střecha správní budovy Kladenských dolů. Na lokalitě Kohinoor v Mariánských Radčicích proběhne zateplení obvodového pláště a podlaha půdy správní budovy.

Navržená opatření povedou k úspoře ve spotřebě energie, zároveň i ke snížení provozních nákladů na nákup energií, úspoře emisí CO2, a zlepšení celkových tepelně-technických vlastností budov.

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Snížení energetické náročnosti budov – správní budovy Kohinoor a Libušín
jméno žadatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
termín realizace: 2019 – 2020
způsobilé výdaje: Libušín: 9 599 619,00 Kč
                                  Kohinoor: 5 162 786,62 Kč
dotace: Libušín: 2 942 435,70 Kč
               Kohinoor: 1 663 285,97 Kč
407_2
 
 
sdílejte přátelům