Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Aktuální projekty
publikováno: 5. 12. 2019

Zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu střediska Kladenské doly v Libušíně


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je dosažení trvalé energetické úspory, snížení emisí škodlivých látek při splnění podmínky klimaticko-energetických přínosů a splnění ekonomických, technických a ostatních kritérií příslušného dotačního programu. V rámci projektu bude zateplen obvodový plášť a střecha správní budovy Kladenských dolů.

Navržená opatření povedou k úspoře ve spotřebě energie, zároveň i ke snížení provozních nákladů na nákup energií, úspoře emisí CO2, a zlepšení celkových tepelně-technických vlastností budov.

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Zateplení obvodového pláště a střechy správního objektu střediska Kladenské doly v Libušíně
registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017545
jméno žadatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
termín realizace: 29. 4. 2019 – 31. 12. 2020
způsobilé výdaje: 9 599 619,00 Kč
dotace: 2 942 435,70 Kč
407_2
aktualizováno: 29. 7. 2020
 
 
sdílejte přátelům