Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Aktuální projekty
publikováno: 4. 12. 2019

Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ, s. p.


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je dosažení trvalé energetické úspory, snížení emisí škodlivých látek při splnění podmínky klimaticko-energetických přínosů a splnění ekonomických, technických a ostatních kritérií příslušného dotačního programu. V rámci projektu proběhne zateplení obvodového pláště a podlahy půdy správní budovy na lokalitě Kohinoor.

Navržená opatření povedou k úspoře ve spotřebě energie, zároveň i ke snížení provozních nákladů na nákup energií, úspoře emisí CO2, a zlepšení celkových tepelně-technických vlastností budov.

název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
název projektu: Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ, s. p.
registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017543
jméno žadatele: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
termín realizace: 29. 4. 2019 – 31. 12. 2020
způsobilé výdaje: 5 102 350,62 Kč
dotace: 1 627 024,38 Kč
452_2
aktualizováno: 29. 7. 2020
 
 
sdílejte přátelům