Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Palivový kombinát Ústí, státní podnik v současnosti připravuje urbanisticko-krajinářskou soutěž na jezero Milada. Organizátorem soutěže je firma ONplan lab, s.r.o.

Na formulaci podkladů soutěže se kromě PKÚ a organizátora soutěže podílí města a obce v řešeném území a vybraní odborníci, kteří jsou členy pracovní skupiny.

Dne 17. února 2020 byly v sále Hraničář v Ústí nad Labem představeny konzultační skupině a veřejnosti dva dokumenty – sdílená vize území jezera Milada a základní body zadání soutěže. Následně proběhla v menších skupinách konzultace obou dokumentů.

Konzultované dokumenty jsou ke stažení zde a zde.

Vaše podněty, komentáře k těmto dokumentům můžete zasílat na adresu koupalova@onplanlab.com do 25. února 2020. Podněty získané v rámci konzultace zadání a reakce na ně budou zveřejněny na tomto webu.aktualizováno: 17. 4. 2020
 
 
sdílejte přátelům