Vybraní dodavatelé služeb

publikováno: 15. 3. 2021

Do konce února 2021 mohli zájemci o poskytování služeb na jezeře Milada zasílat své nabídky do našeho podniku. Komise složená ze zástupců PKÚ s. p. a Dobrovolného svazku obcí jezera Milada všechny zaslané nabídky posoudili a vybrali ty nejvhodnější. Zájem byl velký a pro letošní sezónu jsme obsadili všechny pozice, které jsou pro poskytování služeb určené.

Děkujeme všem, kteří se chtějí podílet na zlepšení služeb u jezera Milada!

aktualizováno: 15. 3. 2021
 
  
 
sdílejte přátelům