Vyhlášení: 2. kolo jednostupňové veřejné soutěže vodní nádrže Slavětín


Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39

vyhlašuje dnem 6. 1. 2021


podle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Opatřením č. 24/2016 ministra průmyslu a obchodu č. j. MPO 63946/16/10300/01000 ze dne 23. 12. 2016


2. kolo jednostupňové veřejné soutěže o nejvhodnější

nabídku

na uzavření kupní smlouvy na nemovité věci vodní nádrže Slavětín v k. ú. Slavětín u Radvanic a Chvaleč


PDF příloha
DOC příloha
aktualizováno: 25. 2. 2021
 
  
 
sdílejte přátelům