Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Fotogalerie

Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39

vyhlašuje dnem 13. 7. 2021


podle § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Opatřením č. 24/2016 ministra průmyslu a obchodu č. j. MPO 63946/16/10300/01000 ze dne 23. 12. 2016

3. kolo jednostupňové veřejné soutěže o nejvhodnější

nabídku

na uzavření kupní smlouvy na nemovité věci vodní nádrže Slavětín
v k. ú. Slavětín u Radvanic a Chvaleč


Bližší specifikace majetku a obsah podmínek soutěže je uveden na internetových stránkách www.pku.cz

Přílohy
Obchodní podmínky
Ortofotomapa
aktualizováno: 1. 7. 2021
 
 
sdílejte přátelům