Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 12. 2. 2021

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu (dále jen „vyhlašovatel nebo PKÚ, s. p.“) si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Most v sezóně 2021 k předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

DŮLEŽITÉ UPŘESNĚNÍ k výzvě - služby u jezera Most:

V případě zájmu o poskytování služby občerstvení na hlavní pláži na jižních svazích jezera Most, prosím, kontaktujte Statutární město Most.

K nabídce služeb a provozování aktivit v rámci uvedené výzvy jsou vyhrazeny celkem 3 stálé pozice: Vrátnice – pozice č. 1, Přístaviště – pozice č.2, Severní vyhlídka – pozice č. 3, a 2 mobilní pozice viz přiložená mapka. Mobilní pozicí se rozumí právo nabízet službu kdekoliv ve vymezených částech v území mimo oblast pláží a parkoviště (typicky prodej zmrzliny nebo kávy z mobilního zařízení s vlastním pohonem).

Příloha:

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Most v sezóně 2021
aktualizováno: 25. 3. 2021
 
 
sdílejte přátelům