Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018


Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu, na základě dohody o spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada (DSOJM), si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2018 k předložení nabídek.

Více v přiložených dokumentech: Výzva, Dohoda o spolupráci.

 
  
 
sdílejte přátelům