Výzva k poskytování služeb na jezeře Milada v roce 2020


Palivový kombinát Ústí, státní podnik, vyzývá zájemce o poskytování služeb návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2020 k předložení nabídek, a to nejpozději do 29. 2. 2020. Podrobné podmínky naleznete zde.

 
  
 
sdílejte přátelům