Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Na základě zveřejněné Výzvy k předložení nabídek a projektových záměrů k poskytování služeb v oblasti turistického ruchu a provozování zájmové a sportovní činnosti na území jezera Milada byly dne 1. 7. 2015 zástupci Dobrovolného svazku jezera Milada a státního podniku Palivový kombinát Ústí vyhodnoceny některé předložené projekty. Předkladatelé schválených projektů byli vyzváni k projednání podrobných podmínek s následným uzavřením příslušné smlouvy. Předkladatelé projektů, kteří postoupili do dalšího kola jednání, budou vyzváni k dalšímu jednání o podrobnějších podmínkách případné realizace předložených projektů.

Vyhodnocení výzvy

 
 
sdílejte přátelům