Zahájení: Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy území Moravská Nová Ves

navigace: Archiv aktualit
publikováno: 15. 7. 2014

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROJEKTU „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy“

Na základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí dotace pro PKÚ, s.p. na akci „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ proběhlo dne 15. 7. 2014 v místě realizace projektu – na jižní Moravě v lokalitě Hodonín – Nesyt Slavnostní zahájení prací.

Slavnostního zahájení se zúčastnili za Ministerstvo životního prostředí Ing. Jan Kříž, náměstek ministra – ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí, za Ministerstvo průmyslu a obchodu JUDr. Igor Fojtík – ředitel odboru zakladatelských činností a majetkových účastí a Ing. Vladimír Šanda z odboru hornictví, dále místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – JUDr. Hynek Brom, předseda Českého báňského úřadu – Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – Ing. Jan Brothánek, a rovněž starostové okolních obcí, zástupci zhotovitele prací a další vzácní hosté.

 
  
 
sdílejte přátelům