Zajímavosti Jezera Milada

publikováno: 1.1.2019

Zajímavosti Jezera Milady.

Parametry jezera Milada


https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_(jezero)

Zatopená plocha: 252,2 ha
Objem vody:35,6 mil. m3
Délka obvodové komunikace břehové linie:8 700m
Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení): 145,7 m n.m.
Maximální hloubka:
25,3 m
Zahájení napouštění: červen 2001
Ukončení napouštění: srpen 2010


Průběh napouštění jezera Milada


Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice – budoucího jezera Chabařovice, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p.

Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina. Hlavním zdrojem přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera byl zrekonstruovaný Zalužanský potok protékající přes Zalužanskou nádrž a dále přes napouštěcí koryto k jezeru.

V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské nádrže bylo vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z této nádrže přetékala voda příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s.

Dalším zdrojem napouštění byl přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající hladinou došlo k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový vrt č. 6 byl zrušen a demontován). Po nastoupání hladiny spodní vody do potřebné výšky bylo zahájeno napouštění z tohoto zdroje.

Odkaz na graf Napouštění jezera Milada

Napouštění bylo prováděno:

  • z vodního díla Kateřina dvěma způsoby (povolené max. pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s
  • potrubím (bývalým požárním vodovodem Js 300),
  • ze spodní výpusti korytem bývalého Modlanského potoka (přes mokřad Zalužany a Protieutrofizační nádrž),
  • z přelivového vrtu, který dotuje jezero stařinovými vodami,
  • srážkovými vodami z povodí jezera.

Původní konečná kóta hladiny stálého nadržení byla stanovena na hodnotu 145,3 m n. m., poté byla dle nových hydrotechnických výpočtů navržena úprava této kóty na 145,7 m n. m. (schváleno rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje).

Dne 8. 8. 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Chabařovice dosažením plánované provozní hladiny na kótu 145,7 m n.m.

přečteno: 421x
 
 
sdílejte přátelům