ZAUJALO NÁS: Jezero Most se otevře veřejnosti v létě 2020

kategorie: Napsali o nás
Odkaz na tuto stránku není již veřejný!

MOST – Termín otevření jezera Most se posouvá na červen 2020 z důvodu nedokončených stavebních prací v okolí jezera.

Území bývalé hnědouhelné šachty se složitým podložím komplikuje veškerou stavební činnost v oblasti jezera. Otevření tohoto území pro veřejnost je proto nutné posunout na léto 2020. Jako částečnou kompenzaci připravuje Město Most společně s Palivovým kombinátem Ústí velký den otevřených dveří na jezeře, který se uskuteční v létě letošního roku.

Rozsáhlé investice v okolí jezera mají za cíl zajistit vybudování potřebné základní infrastruktury, např. obslužných komunikací, chodníků, parkovišť či přívodů elektřiny, vody, kanalizace, které jsou nezbytné pro rozvoj a budoucí využit této lokality. Vybudovány budou taktéž nové pláže a instalována plovoucí mola, sloužící pro pohodlný vstup do vody, dále plovoucí zázemí pro kotvení plavidel jak pro veřejnost, tak pro městskou policii a vodní záchrannou službu.

Stavbařům značně komplikují realizaci ztížené geologické a hydrogeologické podmínky podloží bývalého hnědouhelného lomu a je tedy nutné provádět stabilizaci podkladních vrstev. Od června roku 2017 se v lokalitě jezera Most realizují stavby financované z programu na zahlazování vlivů důlních činností v Ústeckém a Karlovarském kraji a celková investice se blíží částce 600 mil. Kč. Z velkých projektů byla v tuto dobu dokončena obnova silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice. Tato stavba tvoří cca 8 km dlouhou páteřní komunikaci kolem jezera Most. K užívání by měla být předána po kolaudaci na jaře letošního roku.

Vyjádření ředitele Palivového kombinátu Ústí, s. p., Ing. Petra Lence: „Palivový kombinát Ústí, s. p. jako správce území jezera Most, dokončil rozhodující plánované projekty. V okolí jezera byly dokončeny sanační a rekultivační práce, obnoveny místní komunikace a úpravy okolí jezera. Na dalších právě probíhajících rozvojových projektech poskytujeme plnou součinnost statutárnímu městu Most a Ministerstvu financí ČR,“ říká ředitel Palivového kombinátu Lenc.

Vyjádření primátora města Mostu, Mgr. Jana Paparegy: „Z důvodů, které žádná ze zúčastněných stran nemohla ovlivnit, vedení města po dohodě se státním podnikem Palivový kombinát Ústí rozhodlo o posunutí termínu otevření území jezera Most veřejnosti o rok, tedy na léto roku 2020. Chápeme však, že jezero Most je nyní nejvýznamnější rozvojovou lokalitou města a široká veřejnost očekávala jeho otevření již v letošním roce. Rozhodně nechceme občany města o tento zážitek ochudit, a proto se vedení města společně se zástupci státního podniku Palivový kombinát Ústí rozhodlo připravit pro veřejnost na léto letošního roku velký den otevřených dveří na jezeře Most, na kterém by prezentovalo veškeré realizované i do budoucna připravované záměry v této oblasti. Doufáme, že tímto krokem veřejnosti alespoň částečně vykompenzujeme nepříjemné, ovšem nutné prodloužení termínu otevření jezera Most,“ dodává mostecký primátor Paparega.

Autor: Alena Sedláčková

🔗 Zdroj: http://jvpress.cz/domains/jvpress.cz/2019/01/07/zaujalo-nas-jezero-most-se-otevre-verejnosti-v-lete-2020/
aktualizováno: 28. 7. 2020
 
  
 
sdílejte přátelům