Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 18. 4. 2018

Ve dnech 13. – 15. dubna 2018 provedli zaměstnanci Závodní báňské záchranné stanice Libušín, jejímž zřizovatelem je státní podnik Palivový kombinát Ústí, sanaci propadu a souvisejících podzemních prostor v areálu školy v ulici Bratří Venclíků v Praze 14.

Fotogalerie

K propadu na školním hřišti došlo dne 2. 4. 2018 prolomením stropu neznámého podzemního objektu. Předchozí průzkum, který také provedli báňští záchranáři ZBZS Libušín, vyloučil původní domněnku o existenci krytu civilní obrany, nicméně přesný účel stavby se nepodařilo zjistit. Možným vysvětlením je jímka na zadržování srážkových vod z doby stavby okolních budov (cca 80. léta minulého století).

V rámci sanace bylo nutno zaplnit také volný podzemní prostor (komoru), která byla zjištěna v těsné blízkosti propadu východním směrem, a která částečně zasahovala pod chodník v ulici Vlčkova. Komora měla rozměry 5,5 x 5,5 m a výšku 2,5 m.

Vyjádření vedoucího Závodní báňské záchranné služby, Ing. Petra Šarbocha:

„K sanaci propadu byl zvolen osvědčený certifikovaný zpevněný zásypový materiál, používaný k vyplňování podzemních prostor při hornické činnosti. Dovezený materiál se na místě zpracování míchá s vodou na tekutou směs, která spolehlivě zateče do všech volných prostor a zcela je vyplní.

S ohledem na dopravní obslužnost byly k sanačním pracím vybrány víkendové dny, protože surovina k výrobě zásypového materiálu je na místo stavby dopravována ve velkých autocisternách o objemu 40 – 50 m3.“


V předstihu před sanací podzemních prostor byly na místě nainstalovány vyrovnávací nádrže na vodu a do komory vedle propadu byly také vyvrtány dva plnicí vrty pro dopravu zásypového materiálu a odvzdušnění zaplňovaného prostoru. Použita byla malá vrtná souprava na pásovém podvozku, která co nejméně poškodí okolní terén.

Vlastní vyplňování propadu bylo zahájeno v sobotu ráno a postupně byly zpracovány dvě cisterny zásypového materiálu. V neděli, po potřebném zatuhnutí směsi, byly práce dokončeny a prostor propadu zaplněn na úroveň přibližně 0,6m pod okolní terén. Celkem bylo použito 116m3 zásypu. Zbylý prostor bude následně vyplněn rekultivační zeminou do úrovně terénu.
 
 
sdílejte přátelům