Energetika

Podmínky poskytnutí distribuce elektřiny, žádosti

»» PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY upraveny k 18.11.2019 (pdf)
»» Žádost o zajištění služby distribuční soustavy z hladiny nízkého napětí (pdf)
»» Žádost o připojení odběrného místa k distribuční soustavě nízkého napětí (pdf)
»» Žádost o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny pro odběratele kategorie C a D (pdf)
»» Žádost o ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nízkého napětí (pdf)
»» Ceník smluvních pokut a poplatků (pdf)

 

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav (PPLDS)
»» PPLDS_Př1 (pdf)
»» PPLDS_Př2 (pdf)
»» PPLDS_Př3 (pdf)
»» PPLDS_Př4 (pdf)
»» PPLDS_Př5 (pdf)
»» PPLDS_Př6 (pdf)
»» PPLDS_Společná část (pdf)

»» Lokální distribuční soustava PKÚ, s. p. – podnikové ředitelství Chlumec, Hrbovice – havarijní plán (pdf)
»» Podnikové ředitelství – základní plán NZH
»» Podnikové ředitelství – přehledná mapa (pdf)
»» Předpokládaný rozvoj LDS Chlumec, Hrbovice (pdf)

»» Lokální distribuční soustava PKÚ, s. p. – středisko Kohinoor, Mariánské Radčice – havarijní plán (pdf)
»» Středisko Kohinoor – plán LDS (pdf)
»» Středisko Kohinoor – přehledná mapa (pdf)
»» Předpokládaný rozvoj LDS v Mariánských Radčicích (pdf)

 

Tepelné hospodářství, cena tepelné energie

»» Tepelné hospodářství PKÚ, s. p., cena tepelné energie – areál podnikového ředitelství Chlumec (pdf)